Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Søg om at være med i forsøg med assisteret fjernundervisning i folkeskolen

[27.10.2016]

Nu starter en række forsøg med fjernundervisning i folkeskolen, hvor kommuner inviteres til at udvikle og udforske nye måder at anvende digitale medier på.

Forsøgene skal understøtte, at den lille skole bliver større, ved at skoler i yderområder fleksibelt kan inddrage en anden skoles undervisere med linjefag i undervisningen og dermed understøtte en bredere kompetencedækning.

Forsøgene skal udforske muligheden for at gå online og kommunikere med lærere, andre elever, skoler og kulturinstitutioner både kommunalt, regionalt, nationalt og eventuelt internationalt med henblik på at løse de udfordringer med kompetencedækning, som skoler i yderområder kan have.

De lokale forsøg gennemføres af kommuner, skoler samt eventuelle eksterne samarbejdspartnere. I samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet afprøves metoder og it-baserede læringsforløb, der har til hensigt at identificere det potentiale og de barrierer, der er ved at tilrettelægge fjernundervisning i folkeskolen.

Efterfølgende vil resultaterne blive evalueret og formidlet på stil.dk, emu.dk og ved en afsluttende konference.

Forsøgene er organiseret som et kombineret udviklings- og forskningsprojekt. De deltagende forskere foretager løbende undersøgelser, der integreres i projekterne i samarbejde med skolerne. Udgangspunktet er, at undervisningen skal gentænkes didaktisk, og at deltagerne gennem projektet udvikler og re-designer de didaktiske muligheder.

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), Aarhus Universitet, er projektleder. De involverede skoler og ansatte i projektet arbejder undervejs tæt sammen med forskere fra CUDiM.

Hvem kan søge?

Kommunen søger på vegne af lokale folkeskoler.

Workshop med idéer og inspiration til projekter

Vi indbyder til to workshopper den 8. november i Aarhus og den 9. november i København. Begge dage er fra klokken 13-16. Her tilbyder CUDiM og STIL sparring, idéudveksling og inspiration til udformningen af et projekt.

Tilmelding sker via mail til Rikke Thonbo, rt@stil.dk senest 3 dage før arrangementet.

Midler til fordeling

Udgifter til lærer- og pædagogtimer vil blive dækket i det omfang, de overskrider almindelig arbejdstid, dvs. til vikardækning.

Derudover dækkes udgifter til indkøb af udstyr/læremidler, der er vigtige for, at projektet kan gennemføres.

Deltagernes forpligtelser

Kommunen og skolen forpligter sig til at deltage i udviklings- og forskningsprojektet, vidensdele, levere materiale til EMU, samt deltage i midtvejs- og afslutningskonferencer.

Ansøgning

Ansøgningsskema udfyldes og sendes elektronisk til Rikke Thonbo, rt@stil.dk senest onsdag den 30. november 2016 klokken 12:00.

Herefter udvælges forsøgsprojekterne. Projekterne igangsættes i januar 2017. Forsøgene sker i skoleåret 2017/2018 og evalueres i juni 2018.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen kan ske direkte til Rikke Thonbo rt@stil.dk.

Tidsplan

Uge 45: Informations- og inspirationsworkshop. Interesserede kommuner kan komme med deres projektideer. 8/11 i Aarhus, og 9/11 i København kl. 13-16. Tilmelding via mail til rt@stil.dk

Uge 51: STIL offentliggør, hvilke kommuner, der er blevet godkendt til at deltage i forsøgene.

Januar 2017: Forarbejdet starter, samarbejde mellem kommuner og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

August 2017: Forsøgene starter. De forløber i skoleåret 2017/18.

Juni 2018: Afslutningsseminar og videndeling af forløb

Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark

Forsøget med fjernundervisning har baggrund i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark fra 9. februar 2016. Aftalen indeholder en række initiativer til gavn for vækst og udvikling i hele Danmark, et af dem dette initiativ om forsøg med fjernundervisning i folkeskolen.

Aftaleteksten lyder: ”Der er visse steder i landet, hvor det kan være svært at tiltrække lærere med de rette uddannelseskompetencer. Fjernundervisning kan være med til at styrke kvaliteten på skoler i yderområder, hvor det ikke kan lade sig gøre at rekruttere uddannede lærere i alle fag.”