Hop til indhold

EASY-A er et administrationssystem til erhvervsuddannelserne. Udover skolens egen, daglige administration kan systemet foretage elektroniske indberetninger til myndighederne, og flere andre systemer henter data herfra.

Med EASY-A kan skolerne blandt andet administrere:

  • Elever, studerende og kursister på langt over 100 forskellige uddannelser
  • Hold og holdplaceringer
  • Lærere, inkl. arbejdstidsregler og tidsregnskab
  • Lokaler og udstyr
  • Fagfordeling og skemaer
  • Karakterer og meritter.

Systemet kan desuden give elektroniske indberetninger til:

  • Tilskudsudløsende aktiviteter
  • Eksamens- og censoradministration
  • En række andre myndigheder.

EASY-A opdateres elektronisk så uddannelser, personoplysninger og virksomhedsoplysninger er ajour.

 

Lukningen af EASY-A

De institutioner, der benytter EASY-A, skal have skiftet til en markedsleveret løsning inden systemet lukkes den 31. juli 2020.

Alle institutioner, der i dag benytter EASY-A til dele af deres administration, skal inden den 1. juni 2019 have indgået en aftale med en systemleverandør om et studieadministrativt system samt have indgået en aftale med Styrelsen for It og Læring om et tidspunkt for overgangen til den nye løsning.

Der udvikles ikke ny funktionalitet i EASY-A frem mod lukningen, og konsekvensen vil derfor være at stadigt flere processer ikke understøttes optimalt i systemet.

 

 

Sidst opdateret: 27. september 2019