Egu-portalen bruges til elevadministration på erhvervsgrunduddannelsen (egu). Uddannelsen er kommunalt forankret og administreres af UU-centre, jobcentre og egu-vejledere på produktionsskoler, der opretter og vedligeholder egu-elevernes uddannelsesplaner.

En erhvervsgrunduddannelse varer to år og indeholder overvejende lønnet praktik og kun lidt teoretisk skoleundervisning. Forløbet kan sammensættes af dele af uddannelser fra forskellige skoleformer.

Administrativt system for egu-vejledere

Egu-portalen er egu-vejlederens administrative system.

Egu-portalen rummer elevers stamdata, uddannelsesplan og skoleydelse.

Portalen åbner desuden mulighed for, at vejledere kan arkivere egne notater og elevrelevante dokumenter. Det er muligt at udskrive diverse formularer og beviser fra portalen, for eksempel praktikaftale, ophævelse af praktikaftale, gennemførelsesbevis for praktikforløb, uddannelsesbevis for gennemført egu samt kompetencebevis for delvist gennemført egu.

Styring og udvikling

Egu-portalen vedligeholdes løbende fx i forbindelse med en ny bekendtgørelse på området.

Ny funktionalitet på baggrund af brugerønsker indsendt til supporten i Styrelsen for It og Læring kan også implementeres.

Sidst opdateret: 25. januar 2018