Hop til indhold

Egu-portalen bruges af egu-vejledere til administration af elevers uddannelsesplaner på erhvervsgrunduddannelsen (egu) efter lov om erhvervsgrunduddannelse. Portalen bruges af egu-vejledere på institutioner med Forberedende grunduddannelse (FGU) og i kommunale ungeindsatser (KUI).

Egu-portalen bruges til elevadministration på erhvervsgrunduddannelsen (egu) efter lov om erhvervsgrunduddannelse. Uddannelsen er kommunalt forankret og administreres af egu-vejledere på institutioner med Forberedende grunduddannelse (FGU) og i kommunale ungeindsatser (KUI), der vedligeholder egu-elevernes uddannelsesplaner.

En erhvervsgrunduddannelse varer to år og indeholder overvejende lønnet praktik og kun lidt teoretisk skoleundervisning. Forløbet kan sammensættes af dele af uddannelser fra forskellige skoleformer.

Administrativt system for egu-vejledere

Egu-portalen er egu-vejlederens administrative system.

Egu-portalen rummer egu-elevers stamdata, uddannelsesplan og skoleydelse.

Portalen åbner desuden mulighed for, at vejledere kan arkivere egne notater og elevrelevante dokumenter. Det er muligt at udskrive diverse formularer og beviser fra portalen, for eksempel praktikaftale, ophævelse af praktikaftale, gennemførelsesbevis for praktikforløb, uddannelsesbevis for gennemført egu samt kompetencebevis for delvist gennemført egu.

Styring og udvikling

Egu-portalen vedligeholdes i forbindelse med relevante lovændringer.

Pr. 1. august 2019 blev erhvervsgrunduddannelsen et uddannelsesspor på den Forberedende grunduddannelse (FGU). Egu-portalen benyttes ikke til optag af nye elever efter denne dato, men udfases i takt med, at igangværende elever afsluttes i portalen.

Sidst opdateret: 27. maj 2020