Hop til indhold

I et samarbejde mellem Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske SOSU-skoler og Styrelsen for It og Læring er der udarbejdet en oversigt over arkiveringskrav, som institutioner skal være opmærksomme på, når de overgår til et nyt studieadministrativt system.

Bemærk, at oversigtens indhold er vejledende og udarbejdet efter gældende regelsæt. Det er ikke en udtømmende liste, og institutioner skal også selv være opmærksomme på eventuelt andre krav om arkivering.

Oversigt over arkiveringskrav (PDF)

Sidst opdateret: 9. december 2020