Hop til indhold

Der er herunder to oversigter:

  • Den øverste indeholder kronologisk oversigt for skolernes overgang.
  • Den nederste indeholder alfabetisk oversigt over institutioner med angivelse af valg af system.

For flere detaljer om institutionerne henvises til Institutionsregisteret.

Institutionernes overgangsdatoer

De nedenstående institutioner har aftalt dato for overgang med systemleverandør.

Bemærk, at enkelte institutioner gør opmærksom på, at de benytter to studieadministrative systemer til administration af eksempelvis GYM. I forhold til overgangen fra EASY-A til nyt studieadministrativt system betyder det i udgangspunktet, at den del af aktiviteten, der i dag administreres via EASY-A fremover vil blive administreret i det nye studieadministrative system. Eventuelle spørgsmål, der vedrører dette, bør rettes til institutionen.

Institution Dato Beskrivelse
Tønder Handelsskole 2020-10-27 Al aktivitet til Uddata+
Haderslev Handelsskole 2020-10-27 Al aktivitet til Uddata+
Roskilde Tekniske Skole 2020-10-30 Al aktivitet til Uddata+. GYM administreres fortsat delvist via Lectio.
Learnmark Horsens 2020-11-03 EUD- og AMU-aktivitet til Uddata+
Den Jydske Haandværkerskole 2020-11-06 Al aktivitet til Uddata+
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 2020-11-10 Al aktivitet til Uddata+
Håndværkerskolehjemmet i København 2020-11-13 Al aktivitet til Uddata+
AMU Vest
2020-11-13
Al aktivitet til Ludus
NEXT Uddannelse København 2020-11-13 EUD-aktivitet til Studica
Erhvervsgymnasiet Grindsted 2020-11-17 Al aktivitet til Uddata+
Aarhus Universitet 2020-11-20 Al aktivitet til Lectio
AMU JUUL 2020-11-20 Al aktivitet til Uddata+
UCplus 2020-11-20 Al aktivitet til Uddata+
DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 2020-11-20 Al aktivitet til Uddata+
Dalum Landbrugsskole 2020-11-24 Al aktivitet til Uddata+
Asmildkloster Landbrugsskole (& Medieskolerne, Viborg Mediecenter) 2020-11-24 Al aktivitet til Uddata+
Campus Vejle 2020-11-24 AMU-aktivitet til Ludus
Nordjyllands Landbrugsskole 2020-11-24 Al aktivitet til Uddata+
Gråsten Landbrugsskole 2020-11-24 Al aktivitet til Uddata+
Bygholm Landbrugsskole 2020-11-27 Al aktivitet til Uddata+
Grindsted Landbrugsskole 2020-11-27 Al aktivitet til Uddata+
Kjærgård Landbrugsskole 2020-11-27 Al aktivitet til Uddata+
AMU Nordjylland 2020-11-27 Al aktivitet til Uddata+
Aalborg Handelsskole 2020-12-01 Al aktivitet til Uddata+
Kold College
2020-12-04
Al aktivitet til Uddata+
TECHCOLLEGE Aalborg 2020-12-08 Al aktivitet til Uddata+
EUC Lillebælt 2020-12-11 Al aktivitet til Uddata+
AMU Fyn 2020-12-15 Al aktivitet til Uddata+
AMU Syd 2020-12-15 Al aktivitet til Uddata+
Køge Handelsskole 2020-12-15 Al aktivitet til Uddata+. GYM administreres fortsat delvist via Lectio.
Vejen Business College 2020-12-15 Al aktivitet til Uddata+

Institutionernes valg af studieadministrative systemer

De nedenstående institutioner har oplyst Styrelsen for It og Læring om deres valg af system(er).

Institution Inst.nr. CVR-nr. Fusion System(er) Overgangsdato Statusbeskrivelse
AMU Fyn 461420 37127655
Uddata+ Ja
AMU JUUL 265414 28848676
Uddata+ Ja
AMU Nordjylland 851420 10255384
Uddata+ Ja
AMU Syd 621407 10085292
Uddata+ Ja
AMU Vest 561413 20874651
Ludus Ja

Asmildkloster Landbrugsskole 791300 14939539
Uddata+ Ja
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 400405 29547807
Uddata+ Gennemført
Business College Syd 537411 13629110
Ludus Gennemført
Bygholm Landbrugsskole 615300 56004114
Uddata+ Ja
Campus Bornholm 400408 38442813
Lectio Gennemført
Campus Vejle 631402 37129712
Ludus Delvis Er overgået med GYM og EUD. AMU udestår.
CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster 376402 27328598
Ludus Gennemført
College360 280951 17611615
Uddata+ Gennemført
Dalum Landbrugsskole 461301 53578217
Uddata+ Ja
DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 167403 65196816
Uddata+ Ja
DEKRA AMU Center Fyn ApS 461440 25695488

DIAS

Gennemført
DEKRA AMU Center Hovedstaden A/S 153407 83685514

DIAS og Uddata+

Gennemført


DEKRA AMU Center Midtjylland ApS 669403 27641679

DIAS

Gennemført
DEKRA AMU Center Nordjylland A/S 847402 32933521

DIAS

Gennemført
DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS 183406 30274377

DIAS

Gennemført
DEKRA AMU Center Sjælland A/S 371401 28128347

DIAS

Gennemført
DEKRA AMU Center Sydjylland A/S 575404 27647006

DIAS og Uddata+

Gennemført


Den Jydske Haandværkerskole 709401 37709514
Uddata+ Ja
Diakonissestiftelsen 147415 62572019
Uddata+ Gennemført

Edutasia 281350 32471048
Lectio Gennemført
Erhvervsgymnasiet Grindsted 565401 18117118
Uddata+ Ja
Erhvervsskolerne Aars 861403 10047242
Uddata+ Gennemført
EUC Lillebælt 607405 68501113
Uddata+ Ja
EUC Nord 821409 25009037
Lectio Gennemført
EUC Nordvest 787410 39301016
Studica Delvis Er overgået med EUD. GYM og AMU udestår.
EUC Nordvestsjælland 315412 10095794
Lectio og Ludus Gennemført
EUC Sjælland 373401 22029037
Uddata+ Gennemført
EUC Syd 537401 35891013
Uddata+ Gennemført
Frederikshavn Handelsskole 813402

61841628


Lectio Gennemført
Grindsted Landbrugsskole 565301 15739533
Uddata+ Ja
Gråsten Landbrugsskole 513301 41073411
Uddata+ Ja
Haderslev Handelsskole 515402 54092415
Uddata+ Ja
Handelsgymnasiet Vestfyn 421401 10422485
Lectio Gennemført
Hansenberg 621401 55960410
Uddata+ Gennemført
Herningsholm Erhvervsskole 281009 17783092
Ludus Gennemført
Hotel- og Restaurantskolen 101403 11861571
Uddata+ Gennemført
Håndværkerskolehjemmet i København 101571 58345628
Uddata+ Ja
IBC International Business College 621402 19954617
Lectio Gennemført
Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 751398 31714559
Uddata+ Gennemført
Kjærgård Landbrugsskole 557302 42082228
Uddata+ Ja
Kold College 461305 86572028
Uddata+ Ja
Københavns Professionshøjskole 219417 30891732
Uddata+ Gennemført
Københavns Universitet 101582 29979812
Uddata+ Gennemført
Køge Handelsskole 259401 17257234
Lectio og Uddata+ Ja
Learnmark Horsens 615402 66294110
Lectio og Uddata+ Delvis Er overgået med GYM. EUD og AMU udestår.
Lemvig Gymnasium 280479 29548382
Ludus Gennemført
Medieskolerne, Viborg Mediecenter 791411 15870583
Uddata+ Ja Aktiviteten administreres i dag af Asmildkloster Landbrugsskole.
Mercantec 281398 14940596
Lectio Gennemført
Midtjysk Erhvervskøreskole og Uddannelsescenter ApS 281344 35667725
Lectio Gennemført
NEXT Uddannelse København 280727 11748708
Studica Ja
Niels Brock 101497 60798419
Ludus Gennemført
Nordjyllands Landbrugsskole 831401 68724813
Uddata+ Ja
Nyborg Gymnasium 449010 29575738
Lectio Gennemført
Pharmakon 219406 10038839
Lectio Gennemført
Randers Social- og Sundhedsskole 731409 29548145
Uddata+ Gennemført

Ribe Katedralskole 280991 29556296
Lectio Gennemført
Roskilde Handelsskole 265403 19516172
Uddata+ Gennemført
Roskilde Tekniske Skole 265416 44053128
Lectio og Uddata+ Ja
Rybners 280560 45357716
Ludus Gennemført
Scania Danmark A/S 281352 17045210
Lectio Gennemført
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse 745401 33359217
Lectio Gennemført
Skive College 280942 37273317
Lectio og Uddata+ Gennemført
Social & SundhedsSkolen, Herning 657412 29550468
Uddata+ Gennemført
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 561415 29554390
Uddata+ Ja
Social- og Sundhedsskolen Fyn 461449 29575746
Uddata+ Gennemført
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 787409 29553602
Uddata+ Gennemført

Social- og Sundhedsskolen Syd 545406 29556482
Uddata+ Gennemført
Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 607410 29551081
Uddata+ Gennemført
SOSU H (tidl. SOPU) 280107 33284101 Nuværende Uddata+ Gennemført
Fusionerer med SOSU C.
SOSU H (tidl. SOSU C) 153408 29556490 Nuværende Uddata+ -
Fusionerer med SOPU.
SOSU H (kommende) 281074 33284101 Kommende Uddata+ -
Systemfusion mellem SOPU og SOSU C.
SOSU Nord 851452 29553165
Uddata+ Gennemført

SOSU Nykøbing Falster 369409 29554269
Uddata+ Gennemført
SOSU Østjylland 280879 29553645
Uddata+ Gennemført
Struer Statsgymnasium 671014 29548358
Lectio Gennemført
Svendborg Erhvervsskole og -Gymnasier 479413 25887336
Uddata+ Gennemført
Syddansk Erhvervsskole 461452 35228616
Ludus Gennemført
TEC, Technical Education Copenhagen 147401 20578912
Uddata+ Afventer
TECHCOLLEGE Aalborg 851401 46994051
Uddata+ Ja
Tietgenskolen 461415 23267519
Studica Delvis
Er overgået med EUD. GYM og AMU udestår.
Tradium 280051 32806872
Lectio og Ludus Gennemført
Trafikskolen ApS 281345 33883285
Lectio Gennemført
Tønder Handelsskole 541402 19462315
Uddata+ Ja
UCN - Professionshøjskolen UC Nordjylland 851454 30843126
Uddata+ Gennemført Aktiviteten administreres i dag via VIA University Colleges Uddata+
UCplus 151412 21620378
Uddata+ Ja
UC Syd 561423 30840402
Uddata+ Gennemført
Uddannelsescenter Holstebro 280052 28311257
Ludus

Gennemført


UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 760401 16013307
Uddata+ Gennemført
UNord 281219 63504416
Lectio Gennemført
Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 573401 29611610
Uddata+ Gennemført
Vejen Business College 575402 16339628
Uddata+ Ja
VIA University College 791413 30773047
Uddata+ Gennemført
Viden Djurs 707403 10520509
Uddata+ Gennemført
ZBC - Zealand Business College 280941 10521815
Lectio Gennemført
Aalborg Handelsskole 851402 19366316
Uddata+ Ja
Aarhus Business College 281399 48570658
Lectio Gennemført
Aarhus Tech

281075

39747510


Ludus Gennemført
Aarhus Universitet 751465 31119103
Lectio Ja
  Sidst opdateret: 11 timer siden