Hop til indhold

Der er herunder to oversigter.

  • Den øverste indeholder kronologisk oversigt for skolernes overgang.
  • Den nederste indeholder alfabetisk oversigt over institutioner med angivelse af valg af system.

For flere detaljer om institutionerne henvises til Institutionsregisteret.

Institutionernes overgangsdatoer

De nedenstående institutioner har aftalt dato for overgang med systemleverandør.

Bemærk, at enkelte institutioner gør opmærksom på, at de benytter to studieadministrative systemer til administration af eksempelvis GYM. I forhold til overgangen fra EASY-A til nyt studieadministrativt system betyder det i udgangspunktet, at den del af aktiviteten, der i dag administreres via EASY-A fremover vil blive administreret i det nye studieadministrative system. Eventuelle spørgsmål, der vedrører dette, bør rettes til institutionen.

Institution Dato Beskrivelse
ZBC - Zealand Business College
2020-08-07
AMU-aktivitet til Lectio
Varde Handelsskole og Handelsgymnasium
2020-08-18
Al aktivitet til Uddata+
Skolefusion: Mercantec (281398)
2020-08-21
Fusion mellem Mercantec (791418) og AMU Hoverdal (681401)
Svendborg Erhvervsskole og -Gymnasier
2020-08-21
Al aktivitet til Uddata+
Aalborg Handelsskole
2020-09-04
Al aktivitet til Uddata+
AMU Nordjylland
2020-09-08
Al aktivitet til Uddata+
AMU Fyn
2020-09-08
Al aktivitet til Uddata+
AMU Syd
2020-09-08
Al aktivitet til Uddata+
Social & SundhedsSkolen, Herning
2020-09-11
Al aktivitet til Uddata+
Tårnby Gymnasium og HF
2020-09-11
AGYM: Al aktivitet fra Ludus til Lectio
Jordbrugets Uddannelsescenter Århus
2020-09-15
Al aktivitet til Uddata+
Erhvervsskolerne Aars
2020-09-15
Al aktivitet til Uddata+
TECHCOLLEGE Aalborg
2020-09-18
Al aktivitet til Uddata+
Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
2020-09-18
Al aktivitet til Uddata+
Skive College
2020-09-22
Al aktivitet til Uddata+. GYM administreres fortsat delvist via Lectio.
Aarhus Universitet
2020-09-22
Al aktivitet til Lectio
SOSU H
2020-09-25
Al aktivitet til Uddata+
Hotel- og Restaurantskolen
2020-09-25
Al aktivitet til Uddata+
EUC Lillebælt
2020-09-29
Al aktivitet til Uddata+
Køge Handelsskole
2020-10-02
Al aktivitet til Uddata+. GYM administreres fortsat delvist via Lectio.
Vejen Business College
2020-10-02
Al aktivitet til Uddata+
TEC, Technical Education Copenhagen
2020-10-02
Al aktivitet til Uddata+
ZBC - Zealand Business College
2020-10-02
EUD-aktivitet til Lectio
SOSU Østjylland
2020-10-06
Al aktivitet til Uddata+

Københavns Universitet

2020-10-06
Al aktivitet til Uddata+
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
2020-10-09
Al aktivitet til Uddata+
SOSU Nord
2020-10-13
Al aktivitet til Uddata+
Diakonissestiftelsen
2020-10-13
Al aktivitet til Uddata+
NEXT Uddannelse København
2020-10-13
EUD-aktivitet til Studica
Tietgenskolen
2020-10-13
EUD-aktivitet til Studica
Randers Social- og Sundhedsskole
2020-10-16
Al aktivitet til Uddata+
SOSU Nykøbing Falster
2020-10-20
Al aktivitet til Uddata+
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
2020-10-20
Al aktivitet til Uddata+
DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
2020-10-23
Al aktivitet til Uddata+
AMU JUUL
2020-10-23
Al aktivitet til Uddata+
UCplus
2020-10-23
Al aktivitet til Uddata+
AMU Vest
2020-10-27
Al aktivitet til Ludus
Tønder Handelsskole
2020-10-27
Al aktivitet til Uddata+
Haderslev Handelsskole
2020-10-27
Al aktivitet til Uddata+
Roskilde Tekniske Skole
2020-10-30
Al aktivitet til Uddata+. GYM administreres fortsat delvist via Lectio.
Learnmark Horsens
2020-11-03
EUD- og AMU-aktivitet til Uddata+
Kold College
2020-11-03
Al aktivitet til Uddata+
Den Jydske Haandværkerskole
2020-11-06
Al aktivitet til Uddata+
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
2020-11-10
Al aktivitet til Uddata+
Håndværkerskolehjemmet i København
2020-11-13
Al aktivitet til Uddata+
Erhvervsgymnasiet Grindsted
2020-11-17
Al aktivitet til Uddata+
Dalum Landbrugsskole
2020-11-24
Al aktivitet til Uddata+
Asmildkloster Landbrugsskole (& Medieskolerne, Viborg Mediecenter)
2020-11-24
Al aktivitet til Uddata+
Campus Vejle
2020-11-24
AMU-aktivitet til Ludus
Nordjyllands Landbrugsskole
2020-11-24
Al aktivitet til Uddata+
Gråsten Landbrugsskole
2020-11-24
Al aktivitet til Uddata+
Bygholm Landbrugsskole
2020-11-27
Al aktivitet til Uddata+
Grindsted Landbrugsskole
2020-11-27
Al aktivitet til Uddata+
Kjærgård Landbrugsskole
2020-11-27
Al aktivitet til Uddata+

 

Institutionernes valg af studieadministrative systemer

De nedenstående institutioner har oplyst Styrelsen for It og Læring om deres valg af system(er).

Institution Inst.nr. CVR-nr.  Fusion System(er) Overgangsdato
Statusbeskrivelse
AMU Fyn
461420 37127655   Uddata+ Ja  
AMU Hoverdal
681401 19550249 Nuværende
Lectio Gennemført
Er overgået. Fusionerer med Mercantec.
AMU JUUL 265414 28848676   Uddata+ Ja
 
AMU Nordjylland 851420 10255384   Uddata+ Ja
 
AMU Syd 621407 10085292   Uddata+ Ja
 
AMU Vest
561413 20874651
  Ludus
Ja
 
Asmildkloster Landbrugsskole 791300 14939539   Uddata+ Ja
 
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
400405 29547807   Uddata+ Ja  
Business College Syd
537411 13629110   Ludus
Gennemført
Er overgået.
Bygholm Landbrugsskole
615300 56004114   Uddata+ Ja
 
Campus Bornholm 400408 38442813   Lectio Gennemført
Er overgået.
Campus Vejle 631402 37129712   Ludus Ja
Delvist overgået.
CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster
376402 27328598   Ludus Gennemført
Er overgået.
College360 280951 17611615   Uddata+ Gennemført
Er overgået.
Dalum Landbrugsskole
461301 53578217   Uddata+ Ja
 
DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 167403 65196816   Uddata+ Ja
 
DEKRA AMU Center Fyn ApS 461440 25695488  

DIAS

Gennemført
Er overgået.
DEKRA AMU Center Hovedstaden A/S 153407 83685514  

DIAS og Uddata+

Gennemført

Er overgået.
DEKRA AMU Center Midtjylland ApS 669403 27641679  

DIAS

Gennemført Er overgået.
DEKRA AMU Center Nordjylland A/S 847402 32933521  

DIAS

Gennemført Er overgået.
DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS 183406 30274377  

DIAS

Gennemført Er overgået.
DEKRA AMU Center Sjælland A/S 371401 28128347  

DIAS

Gennemført Er overgået.
DEKRA AMU Center Sydjylland A/S 575404 27647006  

DIAS og Uddata+

Gennemført

Er overgået.
Den Jydske Haandværkerskole 709401 37709514   Uddata+
Ja

Diakonissestiftelsen 147415 62572019   Uddata+ Ja  
Edutasia
281350
32471048   Lectio
Gennemført
Er overgået.
Erhvervsgymnasiet Grindsted
565401 18117118   Uddata+ Ja
 
Erhvervsskolerne Aars
861403 10047242   Uddata+
Ja
 
EUC Lillebælt
607405 68501113   Uddata+ Ja
 
EUC Nord
821409 25009037   Lectio Gennemført
Er overgået.
EUC Nordvest
787410 39301016   Studica Afventer
Delvist overgået.
EUC Nordvestsjælland
315412 10095794   Lectio og Ludus
Gennemført
Er overgået.

EUC Sjælland

373401 22029037   Uddata+ Gennemført
Er overgået.
EUC Syd
537401 35891013   Uddata+ Gennemført Er overgået.

Frederikshavn Handelsskole

813402

61841628

  Lectio Gennemført Er overgået.
Grindsted Landbrugsskole
565301 15739533   Uddata+ Ja
 
Gråsten Landbrugsskole 513301 41073411   Uddata+ Ja
 
Haderslev Handelsskole 515402 54092415   Uddata+ Ja
 
Handelsgymnasiet Vestfyn 421401 10422485   Lectio Gennemført Er overgået.
Hansenberg 621401 55960410   Uddata+
Gennemført
Er overgået.
Herningsholm Erhvervsskole 281009 17783092
Ludus Gennemført
Er overgået.
Hotel- og Restaurantskolen
101403 11861571   Uddata+ Ja
 
Håndværkerskolehjemmet i København 101571 58345628   Uddata+ Ja
 
IBC International Business College
621402 19954617
  Lectio Gennemført Er overgået.
Jordbrugets Uddannelsescenter Århus
751398 31714559   Uddata+ Ja
 
Kjærgård Landbrugsskole 557302 42082228   Uddata+ Ja
 
Kold College
461305 86572028
Uddata+
Ja
 
Københavns Professionshøjskole
219417 30891732   Uddata+ Gennemført
Er overgået.

Københavns Universitet

101582 29979812   Uddata+ Ja
 
Køge Handelsskole
259401 17257234   Lectio og Uddata+ Ja
 
Learnmark Horsens
615402 66294110   Lectio og Uddata+
Ja
Delvist overgået.
Lemvig Gymnasium
280479 29548382   Ludus Gennemført
Er overgået.
Medieskolerne, Viborg Mediecenter 791411 15870583   Uddata+ Ja
Aktiviteten administreres i dag af Asmildkloster Landbrugsskole.
Mercantec (nuværende)
791418 14940596 Nuværende
Lectio Gennemført
Er overgået. Fusionerer med AMU Hoverdal.
Mercantec (kommende)
281398
14940596
Kommende
Lectio
Ja
Systemfusion mellem Mercantec og AMU Hoverdal.
Midtjysk Erhvervskøreskole og Uddannelsescenter ApS
281344
35667725
  Lectio
Gennemført
Er overgået.
NEXT Uddannelse København 280727 11748708   Studica
Ja  
Niels Brock 101497 60798419   Ludus Gennemført
Er overgået.
Nordjyllands Landbrugsskole 831401 68724813   Uddata+ Ja
 
Nyborg Gymnasium
449010 29575738   Lectio Gennemført Er overgået.
Pharmakon
219406
10038839   Lectio
Gennemført
Er overgået.
Randers Social- og Sundhedsskole 731409 29548145   Uddata+ Ja
 
Ribe Katedralskole 280991 29556296   Lectio Gennemført Er overgået.
Roskilde Handelsskole
265403 19516172   Uddata+
Gennemført
Er overgået.
Roskilde Tekniske Skole 265416 44053128   Lectio og Uddata+
Ja  
Rybners 280560 45357716   Ludus Gennemført
Er overgået.
Scania Danmark A/S
281352
17045210
  Lectio
Gennemført
Er overgået.
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse 745401 33359217   Lectio Gennemført
Er overgået.
Skive College 280942 37273317   Lectio og Uddata+ Ja
 
Social & SundhedsSkolen, Herning 657412 29550468   Uddata+ Ja
 
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
561415 29554390   Uddata+ Ja
 
Social- og Sundhedsskolen Fyn 461449 29575746   Uddata+ Gennemført
Er overgået.
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
787409 29553602   Uddata+ Ja
 
Social- og Sundhedsskolen Syd
545406 29556482   Uddata+
Gennemført
Er overgået.
Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 607410 29551081   Uddata+ Ja
 
SOSU H (tidl. SOPU)
280107 33284101 Nuværende
Uddata+ Ja
Fusionerer med SOSU C.
SOSU H (tidl. SOSU C)
153408 29556490 Nuværende
Uddata+ Ja
Fusionerer med SOPU.
SOSU H (kommende)
281074 33284101 Kommende
Uddata+ Ja
Systemfusion mellem SOPU og SOSU C.
SOSU Nord 851452 29553165   Uddata+
Ja
 
SOSU Nykøbing Falster
369409 29554269   Uddata+ Ja
 
SOSU Østjylland
280879 29553645   Uddata+ Ja
 
Struer Statsgymnasium
671014 29548358   Lectio Gennemført
Er overgået.
Svendborg Erhvervsskole og -Gymnasier
479413 25887336   Uddata+ Ja
 
Syddansk Erhvervsskole 461452 35228616   Ludus Gennemført
Er overgået.
TEC, Technical Education Copenhagen 147401 20578912   Uddata+
Ja  
TECHCOLLEGE Aalborg 851401 46994051   Uddata+ Ja
 
Tietgenskolen
461415 23267519   Studica Ja  
Tradium 280051 32806872   Lectio og Ludus
Gennemført
Er overgået.
Trafikskolen ApS
281345
33883285
  Lectio
Gennemført
Er overgået.
Tønder Handelsskole 541402 19462315   Uddata+
Ja
 
Tårnby Gymnasium og HF
185012
29556512
  Lectio
Ja
Alment gymnasium. Overgang fra Ludus til Lectio.
UCN - Professionshøjskolen UC Nordjylland
851454 30843126   Uddata+ Gennemført
Er overgået. Aktiviteten administreres i dag via VIA University Colleges Uddata+
UCplus
151412 21620378   Uddata+
Ja
 
UC Syd
561423 30840402   Uddata+ Gennemført
Er overgået.
Uddannelsescenter Holstebro 280052 28311257   Lectio og Ludus

Gennemført

Er overgået.
UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 760401 16013307   Uddata+ Gennemført
Er overgået.
UNord 281219 63504416
Lectio Gennemført
Er overgået.
Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 573401 29611610   Uddata+ Ja
 
Vejen Business College
575402 16339628   Uddata+ Ja
 
VIA University College 791413 30773047   Uddata+ Gennemført
Er overgået.
Viden Djurs 707403 10520509   Uddata+ Gennemført
Er overgået.
ZBC - Zealand Business College
280941 10521815   Lectio Ja Delvist overgået.
Aalborg Handelsskole 851402 19366316   Uddata+
Ja
 
Aarhus Business College
281399
48570658

Lectio
Gennemført
Er overgået.
Aarhus Tech

281075

39747510


Ludus Gennemført
Er overgået.
Aarhus Universitet
751465 41826614   Lectio
Ja
 

 

 

  Sidst opdateret: 7. august 2020