Hop til indhold

I tabellen nedenfor beskrives en række opgaver, som skal håndteres af henholdsvis den enkelte institution og af Styrelsen for It og Læring. Opgaveoversigten er af vejledende karakter og baseret på erfaringen fra tidligere overgange. Det er således ikke en endelig anvisning eller en udtømmende liste, men skal udelukkende betragtes som en hjælp til selvhjælp.

Revisionskommentarer:

 • 2019-05-09: STUK: Opdateret kontaktoplysninger.
 • 2019-05-22: AUB: Opdateret kontaktoplysninger. EASY-A delvise og fulde overgange: Opdateret beskrivelse. Samarbejdsskoler og EDUP: Opdateret beskrivelse.
 • 2019-06-11: Eksamensdatabasen: Der skal ikke længere bestilles brugernavn og password. Det foregår i stedet som aftale i UNI-Login.
 • 2019-08-26: STIL's kontor for infrastruktur: Opdateret beskrivelse.
 • 2020-01-22: EASY-A arkiv: Der vil være læseadgang via brugergrænsefladen frem til juli 2021. Tilslutning.stil.dk er tilføjet.
 • 2020-02-25: Kontaktoplysninger til SU er ændret.
 • 2020-02-26: Beskrivelse af tilslutning.stil.dk er opdateret.
 • 2020-03-09: Danmarks Statistik er fjernet. Der skal ikke længere laves ekstraordinær indberetning.
 • 2020-08-05: "FGU" er tilføjet som uddannelsesområde, "Datavarehus" er tilføjet, "EASY-A efter overgangen" samt "SU" er redigeret.
 • 2020-10-22: MAB er tilføjet. UddannelsesGuiden udgår. Efteruddannelse.dk er revideret. AUB er revideret ift. EUD og FGU.
  Interessent Område Tovholder Beskrivelse Kontaktoplysninger GYM EUD AMU FGU

  STIL's kontor for studieadministration

  BUVM
  Skolen

  Institutionen skal informere Styrelsen for It og Læring om dato for overgang. Så snart datoen er på plads med både STIL samt systemleverandør kan skolen informere diverse interessenter. Eventuelle ændringer tidsplan, behov for sparring m.v. skal foregå til fritvalg@stil.dk.

  fritvalg@stil.dk

  x x
  x
  x
  STUK's Center for Institutionsdrift og Administration
  BUVM
  Skolen

  Skolen skal kontakte STUK's Center for Institutionsdrift og Administration, så der kan tilrettelægges en hensigtsmæssig procedure for gennemførelse af aktivitetsindberetningerne i overgangsperioden. Som udgangspunkt afsluttes sidste hele kvartal i det gamle studieadministrative system. Hvis man eksempelvis skifter system den 1. august, skal man være opmærksom på, at indberetning fra tredje kvartal skal foretages fra det nye studiesystem. For fuldtidsindberetning for tredje kvartal skal man altså eksempelvis kunne indberette for hele perioden 16/6-15/9.

  Tore Dyrberg-Jessen, Tore.Dyrberg-Jessen@stukuvm.dk

  x
  x
  x
  x
  AUB (ATP)
  Nationalt Skolen

  Vedr. indberetning af oplysninger om elevers skoleophold samt kost- og logiophold, herunder også uddannelsesoplysninger: Institutionen skal informere AUB om dato for overgang, og procedure skal aftales. Leverandøren af det nye system skal have en erhvervsfuldmagt fra skolen for at kunne indberette til AUB. Se https://indberet.virk.dk/aub-leverandoer. Bemærk, at alle skole- og skolehjemsophold, der ikke kan indberettes fra det nye system, skal være indberettet inden overgangen.

  Bodil Bygvrå Nielsen BBN@atp.dk
  Torben Have, thp@atp.dk


  x
   
  AUB (ATP)
  Nationalt
  Skolen

  Vedr. indberetning af oplysninger om FGU-virksomhedspraktik: Institutionen skal informere AUB om dato for overgang, og procedure skal aftales. Leverandøren af det nye system skal have en erhvervsfuldmagt fra skolen for at kunne indberette til AUB. Se https://indberet.virk.dk/aub-leverandoer.

  Irene Møller Stacey (ims@atp.dk), Martin Svensson (mvs@atp.dk)

        x
  Datavarehus
  BUVM
  STIL

  Efter overgang til nyt studieadministrativt system skal statistikindberetninger til Datavarehuset ske fra det nye studieadministrative system. STIL orienterer produktejer om overgangen.

    x
  x
  x
  x
  EASY-A delvis overgang
  BUVM STIL

  Det er muligt at lave en delvis overgang til nyt system. Fx kan man overgå med GYM først, EUD næst, og AMU (og dermed al aktivitet) til sidst. Hvis man overgår delvist med GYM- aktivitet og fortsætter for en periode med at administrere EUD-aktivitet i EASY-A, så skal alle GYM-elever afgangsmeldes med den særlige afgangskode 99, der benyttes ved overgang til et andet studieadministrativt system, så eleverne ikke er aktive i to systemer samtidigt. Afgangskode 99 sikrer, at der ikke sendes ophørshændelser til bl.a. SU, AUB og Ungedatabasen. OBS: Man kan bestille en oversigt over de elever, der sandsynligvis skal håndteres via EASY-A-supporten. Hvis man overgår delvist med GYM og EUD-aktivitet, så lukker STIL for integrationer til bl.a. SU, AUB, Ungedatabasen, Elevplan, EASY-P m.v., så der ikke længere kan udveksles data med disse fra EASY-A. Det er ikke nødvendigt at benytte afgangskode 99, når man overgår med al fuldtidsaktivitet til andet studieadministrativt system. Bemærk, at hvis man fx overgår med GYM og EUD den 1. august, så skal aktivitetsindberetning for 3. kvartal foretages fra det nye studieadministrative system. Det vil fortsat i en overgangsperiode frem til nytår være muligt at foretage supplerende aktivitetsindberetninger fra EASY-A for de perioder, hvor den ordinære indberetning er foretaget fra EASY-A.

    x x
     
  EASY-A fuld overgang BUVM STIL

  Ved en fuld overgang med al aktivitet fra EASY-A til andet studieadministrativt system lukker STIL for integrationer til bl.a. SU, AUB, Ungedatabasen, Elevplan, EASY-P, Efteruddannelse.dk m.v., så der ikke længere kan udveksles data med disse fra EASY-A. Det er ikke nødvendigt at benytte afgangskode 99 ved en fuld overgang, idet integrationer til andre systemer lukkes. Bemærk, at hvis man fx overgår med al aktivitet den 1. august, så skal aktivitetsindberetning for 3. kvartal foretages fra det nye studieadministrative system. Det vil fortsat i en overgangsperiode frem til nytår være muligt at foretage supplerende aktivitetsindberetninger fra EASY-A for de perioder, hvor den ordinære indberetning er foretaget fra EASY-A. Det gælder både for fuldtid- samt AMU-indberetning. Det vil ligeledes i en periode være muligt at udskrive AMU-beviser samt håndtere AMU-udlån via EASY-A.

    x x
  x  
  EASY-A efter overgangen
  BUVM STIL

  Efter lukningen af skolens EASY-A-database vil det fortsat være muligt for skolen at tilgå sine data via brugergrænsefladen frem til december 2021.

    x
  x
  x
   
  EASY-P BUVM
  STIL

  STIL orienterer produktejer om overgangen.

      x    
  Efteruddannelse.dk BUVM Skolen

  Ved overgang lukker STIL midlertidigt for tilmelding i Efteruddannelse.dk. Skolen skal derfor forinden udarbejde en tekst, der kan vises, mens der er lukket. Eksempel:INSTITUTIONEN er i gang med at overgå til nyt studieadministrativt system. I perioden for overgangen vil det ikke være muligt at tilmelde sig kurser via www.efteruddannelse.dk. Tilmelding til vores kurser kan ske via HJEMMESIDE, pr. mail via EMAILADRESSE eller på telefonnr. TELEFONUMMER.” Den tilrettede tekst sendes til STIL i god tid inden nedlukningen.

  fritvalg@stil.dk
      x  
  Eksamensdatabasen
  BUVM
  Skolen

  Alle oplysninger skal være overført til eksamensdatabasen inden overgangen.

    x
       
  Elevplan BUVM STIL

  STIL orienterer produktejer om overgangen.

      x    
  MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler)
  Nationalt
  Skolen
  Uddannelsesinstitutioner skal indberette oplysninger om prøveresultater for udvalgte AMU-kurser og EUD-uddannelsesforløb til Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) som grundlag for udstedelse af autorisationer til anvendelse af bekæmpelsesmidler. Henvendelse om at blive oprettet skal ske til Miljøstyrelsen.
  pesticider@mst.dk
    x
  x
   
  Navision
  Nationalt
  Skolen

  Vær opmærksom på, at der i en periode kan være behov for at kommunikere med Navision fra både det gamle og det nye studieadministrative system samtidigt. Skolen skal lave aftale med sin Navision-driftsoperatør.

      x x
  x
  Optagelse.dk
  BUVM
  Skolen

  Afhentning af ansøgninger skal fremover ske til skolens nye studieadministrative løsning. Dette skal skolen aftale med sin nye leverandør samt med Optagelse.dk-supporten.

  Henvendelse til STIL's support for Optagelse.dk

  x
  x
     
  Praktik+ BUVM STIL

  STIL orienterer produktejer om overgangen.

      x
     
  Praktikpladsen BUVM STIL

  STIL orienterer produktejer om overgangen.

      x
     
  Samarbejdsskoler og EDUP (ElevDataUdvekslingsPunkt)
  Lokalt Skolen

  Institutionen skal selv informere sine samarbejdsskoler om dato for overgang samt aftale, hvordan igangværende og kommende elevflytning, -deling, -udlån samt booking på ekstern skolehjem skal håndteres. STIL's anbefalinger ift. overgang fra EASY-A til andet studieadministrativt system er: Igangværende: Overvej at slette og oprette på i nyt studieadministrativt system (afhænger af varighed, sandsynlighed for behov for ændringer, m.v.). Kommende: Bør slettes og oprettes på ny i nyt studieadministrativt system. STIL kan hjælpe med en oversigt over både de igangværende og kommende aftaler, som skal håndteres inden overgangen. Skolen kan bede om en oversigt via en supportsag såfremt der er tale om overgang fra EASY-A til andet studieadministrativt system. STIL stiller infrastrukturkomponenten EDUP til rådighed for skolerne, hvilken understøtter datastandarderne for elevflytning, elevdeling, elevudlån og skolehjemsbooking. Denne kan de studieadministrative systemer dermed afhente og aflevere data til, så der også kan udveksles data mellem de studieadministrative systemer.

  Henvendelse til support for studieadministrativt system

  x x
     
  SU Nationalt Skolen

  Institutionen skal informere Uddannelsesstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet om dato for overgang, og procedure skal aftales.

  su-drift@ufm.dk

  x x
     
  Tilslutning.stil.dk
  BUVM
  Skolen
  Ved overgang til ny studieadministrativt system skal der indgås en række dataaftaler via Tilslutning.stil.dk mellem skolen og dennes systemleverandør. Systemleverandøren vil i den forbindelse bede skolen om at godkende dataaftalerne.
    x
  x
  x
  x
  Ungedatabasen BUVM
  STIL

  STIL orienterer produktejer om overgangen.

    x
  x
  x
  x
  UNI-Login
  BUVM
  Skolen

  Det er skolens eget ansvar sammen med sin leverandør at sikre sig, at eventuel integration fungerer med det nye system. Ved eventuelle fejl efter overgang skal henvendelse rettes til STIL's support for UNI-Login.

  Henvendelse til STIL's support for UNI-Login

  x
  x
  x
  x
  VisKvalitet BUVM STIL

  STIL orienterer produktejer om overgangen.

   
    x
   
  XPRS og Netprøver BUVM Skolen

  Ved overgang skal skolen sammen med sin leverandør sikre sig, at alle relevante nøgler fra det gamle studieadministrative system, der benyttes i kommunikationen med XPRS, videreføres i det nye system. Alternativt skal skolen vælge et tidspunkt for overgang, hvor der ikke er igangværende aktivitet ift. XPRS.

    x
       
  Øvrige myndigheder og organisationer
  Nationalt Skolen

  Alt efter hvilke uddannelser, som skolen udbyder, kan skolen være forpligtet til at orientere andre myndigheder og organisationer om den forestående fusion eller migrering. Det gælder bl.a.: SU, ATP og Miljøstyrelsen. Overvej ligeledes om faglige udvalg alt efter institutionens uddannelsesudbud skal orienteres.

  Industriens Uddannelser: Inger Riber, inr@iu.dk

  x x
  x
  x
  Øvrige studieadministrative systemer Lokalt Skolen

  Hvis skolen benytter flere samtidige studieadministrative systemer til forskellige uddannelsesområder, skal skolen sikre sig, at de forskellige systemer retter til ved både fusion og migrering. Skolen skal i så fald aftale nærmere med leverandørerne af de studieadministrative systemer.

    x
  x
  x
  x
  Øvrige tredjeparter
  Lokalt Skolen

  Skolen skal forinden overgang til nyt studieadministrativt system være opmærksom på, om alle opgaver i tredjepartssystemer er færdiggjorte. Skolen skal selv sørge for at håndtere diverse tredjepartssystemer samt orientere leverandørerne af disse, hvis systemerne fortsat skal benyttes efter overgangen. Det kan fx være systemer til håndtering af brobygning, brugeradministration, HR, løn, LMS-systemer, skemaplanlægning, fraværsregistrering, og lignende. Skolen bør desuden være opmærksom på, at hvis man henter oplysninger om kursusudbud, skemaoplysninger m.v. til hjemmesiden eller til andre applikationer, skal disse hentes fra det nye system.

    x
  x
  x
  x

  • Interessent indeholder navn på modtager eller system, som har en opgave i forbindelse med overgangen.
  • Område kan være BUVM's område, et nationalt system eller lokal aftale.
  • Tovholder er enten skolen selv eller STIL.
  • Beskrivelse indeholder en uddybning af opgaven.
  • Kontaktoplysninger er udfyldt, hvor det giver mening.
  • GYM, EUD, AMU og FGU indeholder en markering af, hvilket uddannelsesområde der er i spil.

  Hvis man har spørgsmål, ønsker eller rettelser til listens indhold, kan der rettes henvendelse til Claus Huulgaard Sørensen. Se kontaktoplysninger nedenfor.

  Sidst opdateret: 11 timer siden