Hop til indhold

Som led i ministeriets opfølgning på markedsgørelsen af de studieadministrative systemer, følger Styrelsen for It og Læring op på erhvervsskolernes implementering af nye studieadministrative systemer ved kvartårlige spørgeskemaundersøgelser i 2018 og 2019. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne vil løbende blive gjort tilgængelige her. Du kan tilgå besvarelserne i et dashboard, hvor du selv har mulighed for at vælge fx hvilke uddannelsesområder eller uddannelsesinstitutioner, du vil se besvarelser for.

Easy-A Udfasning 2019

Resultater

Se resultater fra den kvartårlige spørgeskemaundersøgelse om udfasning af EASY-A.

Sidst opdateret: 3. november 2020