Praktikpladsen.dk

STIL er i gang med at udvikle Praktikpladsen.dk, så den fremadrettet bliver en samlet indgang for praktikvirksomheder og praktikelever. Målet er, at virksomheder og elever på sigt kan finde alle relevante informationer og udføre alle relevante funktioner i ét system, som er relateret til deres praktikforløb. Praktikpladsen.dk udvides med disse funktioner i løbet af 2019 og 2020, og Elevplan, EASY-P og Praktik+ bliver udfaset.

Hvad kommer Praktikpladsen.dk til at indeholde?

Når Praktikpladsen.dk er færdigudviklet kan praktikvirksomhederne som minimum se følgende:

  • Elever – inkl. uddannelse og elevtype
  • Elevernes skoleforløb
  • Elevernes registrerede fravær
  • Elevernes uddannelsesaftaler med praktikvirksomheder
  • Elevernes registrerede karakterer
  • Kontaktoplysninger og abonnementer fra praktikmedarbejdere, så skolernes administrative systemer kan sende fraværsbeskeder til praktikvirksomhederne
  • Digitale uddannelsesaftaler
  • Praktikerklæringer
  • Elevernes praktikmål, UVM-fag og mål for UVM-fag
  • Eventuelle andre praktikrelaterede ting. Det kunne f.eks. være skolevejledninger, SOSU-praktikforløb, skolepraktik, praktikkommunikation m.m.

Hvad sker der her og nu?

Elevplan

Styrelsen for It og Læring udvikler i øjeblikket et nyt modul til Praktikpladsen.dk, der skal afløse Elevplan. Den nye funktionalitet vil løbende blive stillet til rådighed for virksomheder og elever. De første funktioner bliver taget i brug i løbet af 2019, og Elevplan forventes lukket i 2020.

Frem til Praktikpladsen.dk tager over, skal de nye studieadministrative systemer derfor fortsat indberette stamdata om eleverne til Elevplan. Det vil sige oplysninger om uddannelse, elevtype og skoleforløb. (Det er dog ikke muligt at se karakterer og fravær i Elevplan i overgangsperioden.)

Når en institution udfaser EASY-A, så vil det ikke længere være muligt at se skema eller registrere fravær og karakterer. Dette skal foregå via institutionens nye studieadministrative system. Institutionen skal ligeledes benytte et andet system til håndtering af opgaver, materialer, undervisningsforløb, læringsaktiviteter, læringselementer m.v.

EASY-P

Ved overgangen til et nyt studieadministrativt system, skal man fortsat bruge EASY-P til de praktikadministrative opgaver, som benyttes i dag. Jf. systemrevisionsbekendtgørelsen overføres der data fra de nye studieadministrative systemer til EASY-P på samme måde, som der i dag sker en overførsel fra EASY-A til EASY-P. Det vil sige oplysninger om elever, kvalifikationer og skoleophold.

EASY-P er imidlertid et ældre system, og STIL er derfor ved at planlægge en udfasning af systemet. Før EASY-P skal lukkes vil der være en dialog med forskellige interessenter om, hvilken funktionalitet der fortsat skal understøttes centralt.

De funktioner, der fortsat skal understøttes centralt vil på sigt bliver udviklet som en del af Praktikpladsen.dk

Praktik+

Praktik+ kan som nu benyttes til det opsøgende arbejde på erhvervsskolerne og i de faglige udvalg for etablering af praktikpladser. Styrelsen for It og Læring er i gang med at afklare, hvilken rolle UVM skal spille i forbindelse med det praktikpladsopsøgende arbejde fremover. Denne afklaring vil ske i dialog med sektoren.

 

Sidst opdateret: 13. september 2019