Hop til indhold

Referencegruppe for studieadministrative systemer

I forbindelse med markedsgørelsesprojektet har institutionerne på ungdoms-, voksen- og efteruddannelsesområderne frit valg af studieadministrative systemer.

Styrelsen for It og Læring ønsker i den forbindelse at etablere en referencegruppe, hvor de relevante lederforeninger/brugere af de til området godkendte studieadministrative systemer skal være repræsenterede.

Denne referencegruppe erstatter Referencegruppen for Markedsgørelsen og Referencegruppen for Elevadministrativ It.

 

Formål og opgaver

Referencegruppen for studieadministrative systemer har til formål at repræsentere de institutioner, der udbyder uddannelser inden for ungdoms-, voksen- og videreuddannelsesområderne.

Referencegruppen skal orienteres om emner fra BUVM, der vedrører det frie marked.

Referencegruppen skal desuden give input og feedback til BUVM vedrørende systemrevisionsbekendtgørelsen samt overgangen til og brugen af de markedsbaserede studieadministrative løsninger.

Referencegruppen skal drøfte og afklare emner, der skal sikre den bedst mulige systemunderstøttelse af institutionerne.

Medlemmerne af gruppen forventes at følge udviklingen på markedet for de studieadministrative systemer samt have et grundlæggende kendskab til STIL’s kildesystemer, der er omfattet af systemrevisionsbekendtgørelsen.

 

Arbejdsform og mødefrekvens

Referencegruppen har ingen formel beslutningskompetence, men fungerer som forum for drøftelser. Gruppen mødes kvartalsvist i BUVM’s lokaler på Vester Voldgade og Frederiksholms Kanal i København.

Standarddagsorden for møderne:

 • BUVM orienterer
 • Lederforeningerne orienterer
 • Særlige fokusområder
 • Eventuelt

Medlemmerne af referencegruppen opfordres til at indsende forslag til dagsordenspunkter senest en uge før hvert møde.

Deltagere

Referencegruppen består af følgende repræsentanter:

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier: Anne Hyrup Madsen (Niels Brock), Anne Wieth-Knudsen, Morten Andersen (Roskilde Tekniske Skole)
 • Danske Gymnasier: Helge Markussen (Viborg Katedralskole), Jakob Thulesen Dahl (Skanderborg Gymnasium)
 • Danske HF og VUC: Per Lund (Aarhus HF og VUC), Vera Buus Nielsen (HF og VUC Fyn)
 • Danske Landbrugsskoler: Christian Schultz, Gitte Borup (Dalum Landbrugsskole)
 • Danske SOSU-skoler: Michael Esmann, Pernille Lundberg (SOSU H)
 • FGU Danmark: Lisa Goth, Marie Hoff Larsen
 • Styrelsen for It og Læring: Lars Petersen, Martin Hovbakke Sørensen, Signe Rønn Sørensen, Steen Larsen
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: Anne Birgitte Jonsson, Nina Lyng, Tore Dyrberg-Jessen

 


Sidst opdateret: 16. september 2021