Styrelsen for It og Læring samarbejder med en række leverandører af studieadministrative systemer om test af grænseflader med henblik på at skoler eller leverandører får udarbejdet systemrevisionserklæringer forud for skolernes implementering af nye studieadministrative systemer.

Styrelsen for It og Læring tilbyder i forbindelse med markedsgørelsen at drøfte rammerne for valg af studieadministrative systemer mv. med enkelte institutioner eller grupper af institutioner.

Sidst opdateret: 22. marts 2019