Styrelsen for It og Læring har indledt samarbejde med en række leverandører af studieadministrative systemer om test af grænseflader med henblik på at skoler eller leverandører får udarbejdet systemrevisionsrapporter forud for skolernes implementering af nye studieadministrative systemer.

Styrelsen for It og Læring tilbyder i forbindelse med markedsgørelsen at drøfte rammerne for valg af studieadministrative systemer mv. med enkelte institutioner eller grupper af institutioner.

Implementering af Lectio på KNORD

Erhvervsskolen KNORD indsendte den 16. januar en systemrevisionserklæring udarbejdet af PWC vedr. det studieadministrative system Lectio.

Der afholdes ugentlige møder mellem STIL, KNORD og leverandøren MaCom om test mv. Referater og tidsplaner findes nedenfor.

Sidst opdateret: 25. september 2018