Styrelsen for It og Læring samarbejder både overordnet, procesmæssigt og teknisk med nuværende og kommende leverandører af studieadministrative systemer på ungdomsuddannelsesområdet.

Styrelsen tilbyder nye og potentielle leverandører på området at indgå i et samarbejde, som har til hensigt at sikre alle leverandører lige vilkår på markedet for studieadministrative løsninger.

Herunder indgår styrelsen gerne i samarbejde om tilrettelæggelse af testplaner, testscenarier og testcases for de relevante integrationer med henblik på leverandørens forberedelse på systemrevision af studieadministrative løsninger.

 

Henvendelse med ønske til samarbejde kan rettes til specialkonsulent Claus Huulgaard Sørensen.

Sidst opdateret: 22. februar 2019