I dag understøttes skolernes studieadministrative arbejde på eud-området inkl. praktikadministration af flere centralt leverede løsninger. Disse løsninger leveres af STIL og vil alle i større eller mindre grad blive påvirket af overgangen til frit valg af studieadministrativt system til administration af erhvervsuddannelser.

Nedenfor gennemgås de centrale løsninger og konsekvenserne for disse ved markedsgørelsen. Gennemgangen skal primært give et billede af, hvad de centrale løsninger aktuelt understøtter, og hvordan de centrale løsninger udfases eller ændres som konsekvens af markedsgørelsen.

EASY-A

Det centrale studieadministrative system EASY-A understøtter grundlæggende studieadministration på eud-området. EASY-A understøtter ligeledes skolernes administration af AMU-kurser, administration af skolehjemophold mv.

EASY-A´s studieadministrative del lukkes i sommeren 2019. Lukningen omfatter også brugen af EASY-A til administration af AMU-kurser, da EfterUddannelse.dk fra sommeren 2018 understøtter integration med markedsleverede systemer til administration af disse kurser.

EASY-P 

EASY-P er et centralt system, der understøtter administration af elevernes praktikforløb. Administrationen omfatter blandt andet virksomhedsgodkendelser, registrering og ændring af uddannelsesaftaler, praktikpladssøgende elever, skolepraktik, svendeprøver og sagshåndtering inden for praktikområdet. De nye kommercielle studieadministrative løsninger skal indledningsvis indberette data til EASY-P.

Der arbejdes på en samlet plan for en kommende central understøttelse af praktikområdet i form af en ny praktikportal. Portalen forventes at omfatte nogle af de funktioner, som aktuelt understøttes af EASY-P. Når planen foreligger, vil lukningstidspunktet for EASY-P samt konsekvenserne for grænsefladerne mellem de nye studieadministrative systemer og ministeriets systemer blive udmeldt i god tid.

Elevplan

Elevplan er en central løsning, der overordnet set dækker tre funktionalitetsområder: studieadministration, materiale- og opgavestyring samt praktikunderstøttelse.

I forbindelse med markedsgørelsen sker der følgende ændringer:

  • Kravet til skolerne om brug af Elevplans studieadministrative del er allerede ophævet sammen med ophævelsen af kravet om skolernes brug af EASY-A. Elevplans studieadministrative del lukkes i sommeren 2019 sammen med EASY-A.
  • Materiale- og opgavestyringsdelen af Elevplan er i dag et tilbud til skolerne, og dette tilbud vil fortsætte til sommeren 2019, hvorefter også denne del af Elevplan lukkes.
  • Skoler, som vælger et andet studieadministrativt system end EASY-A inden sommeren 2019, kan derefter ikke bruge Elevplans studieadministrative del eller materiale- og opgavestyringsdelen.
  • Elevplans praktikunderstøttelse vil fortsat være en tjeneste udbudt af ministeriet, og de nye studieadministrative systemer på markedet skal derfor indberette praktikrelaterede data til Elevplan. Lige som EASY-P (se ovenfor) indgår praktikdelen af Elevplan som element i den samlede plan for den kommende centrale understøttelse af praktikområdet.

Læs mere i notatet Elevplan i fremtiden (pdf).

Sidst opdateret: 25. september 2018