Nedenstående diagram viser det forventede forløb for markedsgørelsen frem til årsskiftet 2019/2020.

Forventet forløb for markedsgørelsen 

Fra sommeren 2016 har institutionerne kunnet vælge at anvende kommercielle systemer på markedet til administration af erhvervsuddannelser (eud) under forudsætning af, at systemerne opfylder ministeriets system- og indberetningskrav i forhold til disse uddannelser. Sikring heraf sker ved en systemrevision foretaget af en ekstern revisor baseret på kravene i systemrevisionsbekendtgørelsen.

I maj 2017 forelå den første systemrevisionserklæring uden forbehold for et studieadministrativt system omfattende eud-området (Lectio), og flere institutioner er efterfølgende gået i gang med at tage systemet i brug til eud-administration. Institutionernes mulighed for at bruge EASY-A til studieadministration ophører i sommeren 2019.

Fra sommeren 2018 omfatter markedsgørelsen også muligheden for at anvende kommercielle systemer til administration af AMU-kurser. Det er baseret på etablering af en række grænseflader mellem EfterUddannelse.dk og de studieadministrative systemer, som fra sommeren 2018 har været tilgængelige for leverandører og institutioner i forbindelse med pilot- og testforløb. Også for AMU-området ophører muligheden for at bruge EASY-A i sommeren 2019.

Endelig omfatter markedsgørelsen også ibrugtagningen af en ny integrationsplatform på ungdomsuddannelsesområdet, IP-Ung. Platformen skal sikre, at systemerne på markedet fremover får en ensartet og transparent indgang til STIL’s centrale systemer. De centrale systemer indfases trinvist på platformen fra sommeren 2017.

Sidst opdateret: 25. september 2018