Hop til indhold

EASY-P er et administrativt system, der bruges af erhvervsskoler og faglige udvalgs sekretariater til administration af godkendelser af læresteder, uddannelsesaftaler, skolepraktik, praktik i udlandet, praktikpladssøgende samt svendeprøver. Derudover er en række mere komplekse og specialiserede webbaserede funktioner bygget ovenpå.

En række indirekte brugere udveksler data med systemet. Det gælder faglige udvalg, ministeriet, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med flere.

Styring og udvikling

EASY-P vedligeholdes løbende, primært baseret på ministerielle krav og i mindre omfang på baggrund af ønsker fra brugerne.

Styrelsen for It og læring varetager styringen af udviklingen, mens selve udviklingen er udlagt til en ekstern leverandør.

Ministeriet og styrelsen bestemmer indhold og udseende af EASY-P, men der skeles også til brugernes ønsker til systemet. Systemet er ejet af en styregruppe bestående af medarbejdere fra både Styrelsen for It og Læring samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Sidst opdateret: 27. maj 2020