Hop til indhold

Elevplan lukker den 31.12.2020

Udvalgte kernefunktioner findes allerede i Praktikpladsen.dk, mens andre ikke længere understøttes af STIL. Du kan læse mere om Praktikpladsen.dk på stil.dk/praktikpladsen.

Inden den 31.12.2020 skal skoler og elever derfor hente alle de dokumenter, de ønsker at gemme og som ikke findes andre steder end i Elevplan.

Find svar på dine spørgsmål i vores FAQ om lukningen af Elevplan.

Har du yderligere spørgsmål til lukningen af Elevplan, henvises til supporten i Styrelsen for It og Læring (jira.stil.dk).

Elevplan består af fire dele:

For lærere
Lærere kan registrere og planlægge undervisningen på erhvervsskolen, de kan se skemaer, give eleverne lektier for, registrere deres fravær, sende informationer til eleverne, uploade materialer og opgaver samt evaluere eleverne.

For elever
Elever kan se skema, lektier, fravær, karakterer, beskeder fra skolen, undervisningsmaterialer, og de kan aflevere opgaver.
Elever i praktik kan se de opstillede praktikmål for uddannelsen og se, hvordan praktikstedet planlægger praktikopholdet. Eleven kan desuden se praktikstedets evalueringer og selv evaluere. Endelig kan de finde praktikerklæringer og skolevejledninger.

For virksomheder
Den uddannelsesansvarlige i virksomheden kan få et overblik over praktikmålene. Desuden har den uddannelsesansvarlige mulighed for at se karakterer, undervisningsbeskrivelser og afleveringsopgaver for de elever virksomheden har en uddannelsesaftale med.
Endelig kan den praktikansvarlige planlægge og beskrive praktikaktiviteter og udstede praktikerklæringer, som en del af den løbende evaluering.

For alle
Elevplan rummer også en offentlig del, der viser lokale undervisningsplaner for uddannelserne på hver enkelt erhvervsskole.

Styring og udvikling

Der nyudvikles ikke længere på Elevplan.dk.

Sidst opdateret: 25. november 2020