Hop til indhold

Praktikpladsen.dk er et online mødested for elever og virksomheder. Praktikpladsen.dk bruges både af virksomheder, elever og skoler til at:

 • Skabe overblik over og dokumentere praktikpladssøgningen.
 • Matche elever og virksomheder til et praktikpladsforløb.
 • Følge med i uddannelsesforløbet, når uddannelsesaftalen er indgået.

Praktikpladsen.dk udvikles løbende med nye funktioner. Hold dig orienteret om nye og kommende funktioner her på siden og tilmeld dig nyhedsbrevet om Praktikpladsen.dk på admsys.stil.dk.

Opdateret 04/02 2021 kl. 13:24

Som medarbejder i en virksomhed skal du bruge NemID medarbejdersignatur til at logge på Praktikpladsen.dk.
Når du logger på, er der allerede en række oplysninger om virksomheden og dine elever. Disse oplysninger hentes fra CVR og skolernes studieadministrative systemer.
På Praktikpladsen.dk kan du:

 • Lave stillingsopslag - nemt og hurtigt – der når ud til alle praktikpladssøgende elever.
 • Supplere virksomhedsprofilen med beskrivelse af virksomheden og kontaktoplysninger.
 • Finde og kontakte elever, der søger praktikplads inden for virksomhedens fagområde.
 • Søge om at blive godkendt som praktiksted.
 • Se hvilke uddannelser, virksomheden evt. er godkendt til.
 • Se virksomhedens uddannelsesaftaler og hvornår de udløber.
 • Få overblik over elevernes planlagte skoleophold.
 • Se og få besked om, hvornår eleverne har fravær under skoleophold.

Læs mere om dine muligheder på Praktikpladsen.dk i pjecen "Praktikpladsen.dk - Den korteste vej til dine elever"

Læs mere om fraværsbeskeder i pjecen "Sådan følger du med i dine elevers fravær, mens de er på skoleophold" (pdf)

Hvordan får jeg hjælp?

Du kan finde vejledninger på viden.stil.dk . Finder du ikke svaret der, kan du kontakte supporten for Praktikpladsen.dk.

Opdateret 22/02 2021 kl. 09:24

Som elev kan du logge på Praktikpladsen.dk med Unilogin eller NemID. De oplysninger, der er om dig i Praktikpladsen.dk, kommer fra skolens studieadministrative systemer.

På Praktikpladsen.dk kan du:

 • Finde virksomheder, der er godkendte til at have elever i lære.
 • Oprette en profil, der er synlig for virksomheder.
 • Få besked fra en Jobagent, når der kommer ledige praktikpladser inden for dine praktikønsker.
 • Få overblik over din lærepladssøgning og få hjælp til at huske hvilke virksomheder, du har søgt eller vil søge praktik hos.
 • Indgå et praktikpladstilsagn med en virksomhed.
 • Følge med i dit uddannelsesforløb, når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.
 • Se skoleophold og fravær under dit skoleophold.

Hvordan får jeg hjælp?

Du kan finde vejledninger på viden.stil.dk . Finder du ikke svaret der, kan du kontakte erhvervsskolen for at få hjælp til brug af Praktikpladsen.dk. Ved tekniske problemer kan du kontakte supporten på Praktikpladsen.dk

Opdateret 21/12 2020 kl. 13:15

Som medarbejder på en erhvervsskole skal du bruge NemID medarbejdersignatur til at logge på Praktikpladsen.dk. Du skal desuden være tildelt rettigheden ”Praktikpladsen.dk Skolevejleder”. Elevoplysningerne i Praktikpladsen.dk hentes fra skolens studieadministrative system.

På Praktikpladsen.dk kan du:

 • Se en samlet elevoversigt med vigtige informationer om skolens elever. Filtrer fx på uddannelsesstatus, aftaletype, synlig/ikke synlig profil eller elevernes søgeaktivitet.
 • Se om eleven har en synlig profil (EMMA-kriterium).
 • Se hvilke virksomheder, eleverne har søgt praktik hos – og hvornår (EMMA-kriterium).
 • Hjælpe en elev med at skrive en profil på Praktikpladsen.dk (log på som eleven).
 • Hjælpe en virksomhed med at lave stillingsopslag, frabede sig uopfordrede ansøgninger, redigere virksomhedsprofil eller søge godkendelse (log på som virksomhed).

Hvordan får jeg hjælp?

Du kan finde vejledninger på viden.stil.dk . Finder du ikke svaret der, kan du kontakte supporten for Praktikpladsen.dk.

Hvordan vejleder jeg virksomheder i at bruge Praktikpladsen.dk?

 • Du kan give eller sende pjecen ”Den korteste vej til dine elever” til virksomheder, der gerne vil have en elev. Pjecen forklarer fordelene ved at bruge Praktikpladsen.dk til at finde en elev.
 • Har du samtykke fra en virksomhed, kan du logge ind som virksomheden og hjælpe med at oprette/redigere i deres profil eller lave et praktikopslag.
 • Du kan også henvise virksomheder til brugervejledninger på viden.stil.dk 
 • Læs og henvis virksomheder til ”Gode råd om ansættelse af elever, tilskud og Praktikplads-AUB” på forsiden af Praktikpladsen.dk.

Hvordan vejleder jeg elever i at bruge Praktikpladsen.dk?

 • På viden.stil.dk finder du vejledninger til elever i, hvordan de bruger Praktikpladsen.dk.
 • Har du samtykke fra eleven, kan du logge på som eleven og hjælpe eleven i gang med Praktikpladsen.dk.
 • Du kan læse og henvise elever til ”Gode råd og informationer om erhvervsuddannelser” på forsiden af Praktikpladsen.dk. Her findes der inspiration til, hvordan eleverne kan søge praktikpladser.

Opdateret 21/12 2020 kl. 13:15

I de seneste måneder har STIL udviklet en række nye funktioner til skoler og elever. Med de nye funktioner får elever overblik over deres uddannelsesforløb og praktikpladssøgning. Samtidig kan skolerne følge med i elevernes praktikpladssøgning, så de bedre kan give vejledning og vurdere, om eleverne er aktivt praktikpladssøgende. Skolerne får desuden en samlet elevoversigt med de vigtigste informationer om deres elever.

Elevoversigt med informationer om skolens elever

Fra december 2020 får skolerne en samlet elevoversigt på Praktikpladsen.dk, der giver overblik over vigtige informationer om alle skolens elever, herunder informationer, der har betydning for EMMA-kriterierne. Skolerne kan f.eks. se hvornår elevernes profiler har været synlige/ikke synlige, ligesom de kan se hvilke virksomheder, eleverne har søgt – og hvornår – i elevernes søgelog. Disse informationer understøtter både skolen i at hjælpe eleverne med deres praktikpladssøgning, samt i at vurdere, hvorvidt eleverne er aktivt praktikpladssøgende.

Overblik over og dokumentation af praktikpladssøgning

Fremover kan elever registrere deres praktikpladssøgning i deres søgelog på Praktikpladsen.dk. Søgeloggen hjælper eleverne med at få overblik over hvilke virksomheder, de ønsker at søge og allerede har søgt. I søgeloggen kan eleverne bl.a. tilføje virksomheder og stillingsopslag, som de ønsker at søge, samt tilføje en status og en note. Når eleverne har søgt en praktikplads, kan de tilføje deres ansøgning og CV til søgeloggen og angive datoen for, hvornår de har søgt. Find vejledning til brug af søgeloggen her.

Flere oplysninger til elever om deres uddannelsesforløb

Fra december bliver det langt mere overskueligt og gennemsigtigt for elever med en uddannelsesaftale at følge med i deres uddannelsesforløb på Praktikpladsen.dk. I en ny boks ”Mit Uddannelsesforløb” på elevens side på Praktikpladsen.dk, kan elever finde oplysninger om deres uddannelsesaftale, fravær og skoleophold. Det er de samme oplysninger, som elevens praktiksted kan se om eleven.

Kommende funktioner og muligheder

STIL arbejder på en plan for udviklingen af initiativer i Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020. Vi melder snarest mere ud.

Opdateret 21/12 2020 kl. 13:15

Styrelsen for It og Læring udvikler Praktikpladsen.dk in-house. Produktudvikling sker ved en agil proces, hvor vi til løbende retter fokus mod udvidelser og ændringer, der skaber værdi.

Udvikling af Praktikpladsen.dk besluttes i en styregruppe med repræsentanter for ministeriets departement og styrelser.

Udviklingen har tilknyttet en referencegruppe med repræsentanter for skoler, elever og arbejdsmarkedets parter (DA og FH).

Sidst opdateret: 4. februar 2021