Hop til indhold

I de seneste måneder har STIL arbejdet på at færdiggøre følgende initiativer og funktioner:

 • En medarbejder i virksomheden kan følge alle elevers skoleophold og fravær. Disse oplysninger indberettes til Praktikpladsen.dk fra skolens studieadministrative system.
 • Dette suppleres af, at virksomheder kan abonnere på fraværsbeskeder som SMS eller e-mail. Der er mulighed for såvel straksbeskeder som daglige og ugentlige opsummeringer.
 • Virksomheder og kommende EUD-elever kan indgå praktikpladstilsagn, som styrker kontakten mellem en elev og et muligt praktiksted. Læs mere om praktikpladstilsagn på uvm.dk.
 • Elevens personlige side er forbedret, så eleven har et bedre overblik. Eleven opretter nu selv sin profil og kan slette den igen. Oprettelse sker ved en ny, trinvis proces for "onboarding", hvor eleven hjælpes igennem de enkelte trin i oprettelse af profilen.

Kommende funktioner og muligheder

Vi er aktuelt i gang med planlægning og udvikling af følgende udvidelser til Praktikpladsen.dk:

 1. Understøttelse af EMMA-kriterierne. Dette omfatter i denne omgang følgende hovedfunktioner:
  a. En samlet elevoversigt til skolens medarbejdere. Oversigten giver et samlet overblik over elevers oplysninger af betydning for EMMA - herunder oplysninger om synlig profil og elevens aktuelle status, med særlig fokus på elever i afslutningen af grundforløbet og i skolepraktik.
  b. En enkelt mulighed for, at elever kan dokumentere deres søgning. Vi kalder det elevens "søgelog". Eleven kan let overføre oplysninger om virksomheder og stillingsopslag, søgt på Praktikpladsen.dk.
  c. Et samlet overblik for skolens medarbejdere over den enkelte elevs oplysninger, herunder information om elevens
  uddannelsesaftaler og søgelog.

Udviklingen sker i tæt dialog med medarbejdere og elever, som undervejs deltager i brugertests.

Sidst opdateret: 19. maj 2020