Hop til indhold

Praktikpladsen.dk kan elever søge og finde en praktikplads. Eleverne kan søge blandt alle virksomheder, som er praktikpladsgodkendt. Virksomhederne sorteres efter afstand mellem elev og virksomhed.

Elever kan oprette en profil, som er synlig for alle virksomheder, der  søger elever. Profilen skal være synlig for at opfylde EMMA-kriterierne.

Unge, der har interesse i en erhvervsuddannelse, kan indgå tilsagn med en virksomhed om praktikplads på Praktikpladsen.dk.

Praktikpladsen.dk kan virksomheder søge om at blive praktikpladsgodkendt og se oplysninger om virksomhedens aktuelle praktikpladsgodkendelser.

Godkendte virksomheder kan få overblik over nuværende elever samt elevernes skoleophold og fravær.

Godkendte virksomheder kan oprette stillingsopslag og søge elever, når de ønsker at få elever i praktik.

STIL har udarbejdet en kort pjece til virksomheder, som beskriver disse muligheder nærmere: Praktikpladsen.dk – Den korteste vej til dine elever.

Praktikpladsen.dk kan skolemedarbejdere hjælpe elever og virksomheder med brug af Praktikpladsen.dk.

Skolemedarbejdere kan oprette stillingsopslag og kontakte elever på vegne af en virksomhed.

Skolemedarbejdere kan hjælpe elever med brug af profil og søgning af praktikplads.

Styring og udvikling

Styrelsen for It og Læring udvikler Praktikpladsen.dk in-house. Produktudvikling sker ved en agil proces, hvor vi til løbende retter fokus mod udvidelser og ændringer, der skaber værdi.

Udvikling af Praktikpladsen.dk besluttes i en styregruppe med repræsentanter for ministeriets departement og styrelser.

Udviklingen har tilknyttet en referencegruppe med repræsentanter for skoler, elever og arbejdsmarkedets parter (DA og FH).

Sidst opdateret: 6. maj 2020