Hop til indhold

Uddannelsesinstitutioner inden for ungdoms-, voksen- og efteruddannelser vælger eget studieadministrativt system, eksempelvis gennem en udbudsproces. I modsætning til tidligere er der ikke ét fælles centralt studieadministrativt system til ét uddannelsesområde, eksempelvis erhvervsuddannelserne. Derimod kan den enkelte institution vælge mellem de studieadministrative systemer på markedet. Systemerne tilbydes af private leverandører og understøtter hver især et eller flere af de omfattede uddannelsesområder.

Uddannelsesinstitutionernes brug af studieadministrative systemer reguleres af systemrevisionsbekendtgørelsen, der sikrer, at systemerne lever op til Børne- og Undervisningsministeriets krav.

De tre aktører

De tre centrale aktører omkring opgaverne med studieadministrative systemer inden for ungdoms-, voksen- og efteruddannelse er:

  • Uddannelsesinstitutionerne inden for ungdoms-, voksen- og efteruddannelse
  • Leverandører af studieadministrative systemer
  • Børne- og Undervisningsministeriet.

Uddannelsesinstitutionernes primære fokus er at udbyde og administrere uddannelser inden for den gældende lovgivning. Leverandørernes primære opgave er at levere studieadministrative systemer, der lever op til uddannelsesinstitutionernes og Børne- og Undervisningsministeriets krav. Endelig sætter Børne- og Undervisningsministeriet rammerne for de studieadministrative systemer.

Børne- og Undervisningsministeriet stiller blandet andet krav til de studieadministrative systemer om:

  • integrationer mellem de studieadministrative systemer og de centrale systemer hos Børne- og Undervisningsministeriet og enkelte andre myndigheder
  • at understøtte opgaver på tværs af institutioner, eksempelvis Optagelse.dk eller Unilogin. 

På disse sider kan du læse om samarbejde og dialog mellem de tre aktører, om systemrevisionsbekendtgørelsen og om krav til opbevaring af data.

Sidst opdateret: 14. november 2022