Hop til indhold

Praktikpladsen.dk er et online mødested for elever og virksomheder. Praktikpladsen.dk bruges både af virksomheder, elever og skoler til at:

 • Skabe overblik over og dokumentere praktikpladssøgningen.
 • Matche elever og virksomheder til et praktikpladsforløb.
 • Følge med i uddannelsesforløbet, når uddannelsesaftalen er indgået.

Opdateret 15/07 2021 kl. 14:35

Som medarbejder i en virksomhed skal du bruge NemID medarbejdersignatur til at logge på Praktikpladsen.dk.
Når du logger på, er der allerede en række oplysninger om virksomheden og dine elever. Disse oplysninger hentes fra CVR og skolernes studieadministrative systemer.

På Praktikpladsen.dk kan du:

 • Lave stillingsopslag - nemt og hurtigt – der når ud til alle praktikpladssøgende elever.
 • Supplere virksomhedsprofilen med beskrivelse af virksomheden og kontaktoplysninger.
 • Finde og kontakte elever, der søger praktikplads inden for virksomhedens fagområde.
 • Søge om at blive godkendt som praktiksted.
 • Se hvilke uddannelser, virksomheden eventuelt er godkendt til.
 • Se virksomhedens uddannelsesaftaler og hvornår de udløber.
 • Få overblik over elevernes planlagte skoleophold.
 • Se og få besked om, hvornår eleverne har fravær under skoleophold.
 • Frabede sig uopfordrede ansøgninger.
 • Se antal elever virksomheden er godkendt til.

Læs mere om dine muligheder på Praktikpladsen.dk i pjecen "Praktikpladsen.dk - Den korteste vej til dine elever" (pdf).

Læs mere om fraværsbeskeder i pjecen "Sådan følger du med i dine elevers fravær, mens de er på skoleophold" (pdf).

Hvordan får jeg hjælp?

Du kan finde vejledninger på viden.stil.dk. Finder du ikke svaret der, kan du kontakte supporten for Praktikpladsen.dk.

Opdateret 15/07 2021 kl. 14:35

Som elev kan du logge på Praktikpladsen.dk med Unilogin eller NemID. De oplysninger, der er om dig i Praktikpladsen.dk, kommer fra skolens studieadministrative systemer.

På Praktikpladsen.dk kan du:

 • Finde virksomheder, der er godkendte til at have elever i lære.
 • Oprette en profil, der er synlig for virksomheder.
 • Få besked fra en Jobagent, når der kommer ledige praktikpladser inden for dine praktikønsker.
 • Få overblik over din lærepladssøgning og få hjælp til at huske hvilke virksomheder, du har søgt eller vil søge praktik hos.
 • Indgå et praktikpladstilsagn med en virksomhed.
 • Følge med i dit uddannelsesforløb, når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.
 • Se skoleophold og fravær under dit skoleophold.
 • Se antal elever virksomheden er godkendt til.

Hvordan får jeg hjælp?

Du kan finde vejledninger på viden.stil.dk. Finder du ikke svaret der, kan du kontakte erhvervsskolen for at få hjælp til brug af Praktikpladsen.dk. Ved tekniske problemer kan du kontakte supporten på Praktikpladsen.dk.

Opdateret 15/07 2021 kl. 14:35

Som medarbejder på en erhvervsskole skal du bruge NemID medarbejdersignatur til at logge på Praktikpladsen.dk. Du skal desuden være tildelt rettigheden ”Praktikpladsen.dk Skolevejleder”. Elevoplysningerne i Praktikpladsen.dk hentes fra skolens studieadministrative system.

På Praktikpladsen.dk kan du:

 • Se en samlet elevoversigt med vigtige informationer om skolens elever. Filtrer for eksempel på uddannelsesstatus, aftaletype, synlig/ikke synlig profil eller elevernes søgeaktivitet.
 • Se om eleven har en synlig profil (EMMA-kriterium).
 • Se hvilke virksomheder, eleverne har søgt praktik hos – og hvornår (EMMA-kriterium).
 • Hjælpe en elev med at skrive en profil på Praktikpladsen.dk (log på som eleven).
 • Hjælpe en virksomhed med at lave stillingsopslag, frabede sig uopfordrede ansøgninger, redigere virksomhedsprofil eller søge godkendelse (log på som virksomhed).
 • Fremsøge potentielle læresteder.
 • Se oplysninger om læresteders godkendelser og uddannelsesaftaler.

Hvordan får jeg hjælp?

Du kan finde vejledninger på viden.stil.dk. Finder du ikke svaret der, kan du kontakte supporten for Praktikpladsen.dk.

Hvordan vejleder jeg virksomheder i at bruge Praktikpladsen.dk?

Hvordan vejleder jeg elever i at bruge Praktikpladsen.dk?

 • På viden.stil.dk finder du vejledninger til elever i, hvordan de bruger Praktikpladsen.dk.
 • Har du samtykke fra eleven, kan du logge på som eleven og hjælpe eleven i gang med Praktikpladsen.dk.
 • Du kan læse og henvise elever til "Gode råd og informationer om erhvervsuddannelser" (praktikpladsen.dk) på forsiden af Praktikpladsen.dk. Her findes der inspiration til, hvordan eleverne kan søge praktikpladser.

Praktikpladsen.dk udvikles løbende med nye funktioner. Hold dig orienteret om nye og kommende funktioner her på siden og tilmeld dig nyhedsbrevet om Praktikpladsen.dk på admsys.stil.dk.

Opdateret 15/07 2021 kl. 14:35

Praktikpladsen.dk er blevet udvidet med et nyt værktøj til erhvervsskolernes lærepladsopsøgende arbejde. Under menupunktet ”Søg læresteder” kan skolemedarbejdere fremsøge både godkendte og ikke-godkendte læresteder ved hjælp af en række filtreringsmuligheder:

 • Afstand til given adressen
 • Godkendt/ikke godkendt
 • Branche
 • Historiske og igangværende aftaler
 • Periode og aftaleudløb
 • Uddannelser/specialer
 • Aftaletyper
 • Antal medarbejdere
 • Nyetablerede virksomheder.

Søgeresultatet kan downloades til Excel, hvor data kan viderebearbejdes.
Søgningen kan ikke gemmes i Praktikpladsen.dk, men det er muligt at gemme søgningen med et bogmærke i browseren.

Værktøjet udstiller følgende oplysninger om det enkelte lærested:

 • CVR-nummer, P-nummer, navn, adresse og antal medarbejdere
 • Branche
 • Godkendelser med oplysning om igangværende eller tidligere elever
 • Afstand til lærestedet (fra angivet adresse)
 • Lærestedets egen profil og kontaktoplysninger
 • Aktive og passive godkendelser (Godkendt antal, begrænsninger og aktuel status)
 • Igangværende elever/lærlinge (aftaletype, periode og skole)
 • Historiske aftaler (tidligere elever, aftaletype og periode).

Kommende funktioner og muligheder

Over de kommende måneder arbejder STIL på at:

 • Udvide værktøjet ”Søg læresteder” med flere funktioner, herunder blandt andet tilføjelse af noter og kontaktoplysninger på læresteder
 • Skabe adgang for de faglige udvalg til ”Søg læresteder” på Praktikpladsen.dk
 • Etablere mulighed for at oprette digitale uddannelsesaftaler på Praktikpladsen.dk (forventes idriftsat i efteråret 2021)
 • Praktikpladsen.dk viser måltal på forsiden, herunder den aktuelle andel af elever på GF2, der har indgået uddannelsesaftaler.

Opdateret 21/12 2020 kl. 13:15

Styrelsen for It og Læring udvikler Praktikpladsen.dk in-house. Produktudvikling sker ved en agil proces, hvor vi til løbende retter fokus mod udvidelser og ændringer, der skaber værdi.

Udvikling af Praktikpladsen.dk besluttes i en styregruppe med repræsentanter for ministeriets departement og styrelser.

Udviklingen har tilknyttet en referencegruppe med repræsentanter for skoler, elever og arbejdsmarkedets parter (DA og FH).

Sidst opdateret: 6. august 2021