Hop til indhold

Viskvalitet.dk er et fælles redskab til evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Viskvalitet.dk kaldes også ”De fælles redskaber”.

I Viskvalitet.dk´s evalueringer vurderer kursisterne på hver arbejdsmarkedsuddannelse deres kursus.

Evalueringen foregår ved hjælp af spørgeskemaer, hvor en del af spørgsmålene er fælles for alle kursister. De fælles spørgsmål belyser tre dimensioner af kvaliteten: kursusudbytte, lærerens præstation samt undervisningens form og indhold.

Der er 14 fælles spørgsmål, heraf to om kursistens baggrund, foruden tre felter til uddybende svar på de fælles spørgsmål.

Supplerende spørgsmål til kursister

Skolerne og områdets efteruddannelsesudvalg, der er ansvarlige for arbejdsmarkedsuddannelsernes indhold, har mulighed for at stille spørgsmål til kursisterne, der går ud over de fælles spørgsmål i spørgeskemaerne. Det sker for at kunne hente supplerende information, der er relevant for den rolle, de har i arbejdet med arbejdsmarkedsuddannelserne.

Det er obligatorisk for udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser at bruge evalueringsdelen for at sikre og udvikle kvaliteten af kursisternes indsats på uddannelserne.

De overordnede resultater af evalueringerne kan ses af alle, mens daglige brugere har adgang til alle detaljer. Det giver større gennemsigtighed og åbenhed omkring uddannelserne og bidrager til en konstruktiv dialog om uddannelserne - og dermed kvaliteten af dem.

Styring og udvikling

Bag Viskvalitet.dk står Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Styrelsen for It og Læring og VEU-Rådet (Rådet for Voksen- og Efteruddannelse).
Viskvalitet.dk udvikles løbende i et samarbejde mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring. De overordnede beslutninger træffes dog gennem VEU-Rådet.

Ansvaret for det indholds- og rammemæssige ligger hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, mens Styrelsen for It og Læring har det tekniske ansvar.

Sidst opdateret: 8. november 2022