Hop til indhold

Når STIL udvikler nye digitale løsninger til undervisningssektoren, har STIL brugerne i fokus.

Vores ambitioner og mål er opsamlet i en UX-strategi. UX er en forkortelse for user experience. 

STIL arbejder forsat med at forbedre Børne- og Undervisningsministeriets digitale løsninger og arbejder derfor løbende med cases.

Fakta

Styrelsen for It og Læring har ansvaret for Børne- og Undervisningsministeriets digitale løsninger.

Vores brugere er blandt andet elever, lærere og fagpersonale på landets skoler og institutioner samt virksomheder, der søger efteruddannelse.

Trygge og tilfredse brugere går hånd i hånd med politiske mål

Brugernes forventninger til digitale løsninger stiger hele tiden. Det stiller krav til, hvordan vi designer nye løsninger. Vi tager udgangspunkt i brugernes behov, så vi får trygge og tilfredse brugere. På den måde sikrer vi samtidigt, at vi når de politiske mål. Det er det, vi forstår ved at sætte brugeren i centrum.

STIL er allerede i gang

I spidsen for UX-arbejdet har vi en gruppe engagerede medarbejdere med stor erfaring på området. Foruden specialisterne har vi et fagligt fællesskab på tværs af styrelsen med udvalgte medarbejdere, som understøtter det løbende UX-arbejde.

STIL har over en længere årrække arbejdet aktivt med at inddrage brugere og brugervenlighed i ministeriets digitale løsninger. UX-arbejdet er således ikke nyt – hverken i styrelsen eller på tværs af staten, hvor der længe har været mål og krav om brugervenlige løsninger.

CASE 1: Nemmere at anvende Efteruddannelse.dk.

Når STIL redesigner IT-systemer, undersøges der, hvordan STIL kan lette brugernes arbejde. For eksempel har STIL forsimplet trinene og gjort det mere tydeligt, hvad der skal oplyses, når man ønsker at melde en medarbejder til et kursus. 

STIL har lavet klassiske brugervenlighedstest først på en prototype, dernæst på det færdige system.

CASE 2: Praktikpladsen.dk udvikles i dialog med interessenter.

Ønsker fra brugerne bliver løbende afstemt med interesseorganisationer, så STIL kan udvikle løsninger, der både imødekommer politiske krav og passer til brugernes behov. 

For eksempel nye visninger på Praktikpladsen.dk, som gør det nemmere for elever at sende målrettede ansøgninger, og som samtidig betyder, at virksomheder undgår misforståede henvendelser.

Sidst opdateret: 4. oktober 2019