Michael E. Caspersen, direktør for IT-vest, indledte dagen med et oplæg om it som faglighed på alle uddannelsesniveauer. I oplægget gav Michael Caspersen bl.a. en status på situationen i Danmark, hvor Informatik med gymnasiereformen fra 2016 er blevet et obligatorisk fag på hhx. Han fortalte også om et nyt udviklingsprojekt om forsøg med valgfag i ’teknologiforståelse’  i grundskolen fra  skoleåret 2017/2018 og frem.

Efter oplæggene drøftede deltagerne muligheder og udfordringer ved at indføre it som faglighed i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser. Forskerne pegede på, at faget ikke blot måtte blive et ”tænke-fag” til nørder, men skal udvikles som et fag, der udgør krop, værdi, sanselighed og relevans. Det skal have en dannelsesmæssig begrundelse, og der bør indtænkes eksistens- og refleksionsdidaktik i fagets udvikling.

Udvikling af lærernes it-faglige kompetencer

Mikala Hansbøl, lektor på professionshøjskolen Metropol og medlem af undervisningsministerens rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen og Stine Ejsing-Duun, lektor på Aalborg Universitet holdt efterfølgende et oplæg om evalueringen af Coding Class projektet med fokus på udviklingen af lærernes it-faglige kompetencer.

Der findes ikke en hurtig løsning på udfordringen med lærernes it-faglige kompetencer. Udviklingen af kompetencerne bør fokuseres bredt på skolerne fx i teams med tværfaglige kompetencer, og ikke kun forankres hos ildsjæle og it-vejledere. Desuden anbefalede netværket, at eksperter udvikler eksemplariske inspirationsforløb, som kan videreudvikles af lærerne samt Massive Open Online Courses (MOOCs), altså ubegrænsede åbne kurser på internettet, som lærerne kan bruge til egen kompetenceudvikling.