På Rødkilde Gymnasium i Vejle og på Silkeborg Gymnasium samarbejder 12 lærere med forskerne Michael Paulsen og Jesper Tække i DUFA-projektet (Digital Understøttelse af Faglighed og Almendannelse). Lærerne repræsenterer en bred faglig vifte, så projektet både kan fokusere på et generelt potentiale ved it-anvendelse i gymnasiale uddannelser og på mere fagspecifikke muligheder samt muligheder knyttet særligt til dannelsesområder, eksempelvis det naturvidenskabelige, det sproglige eller det æstetiske.

Forskningsinformerede undervisningsforløb

Lærernes design af undervisningsforløb er forskningsinformerede. De to forskere fra Syddansk Universitet og Århus Universitet har gennemført en desk-research for at undersøge, hvad der eksisterer af viden om, hvordan digitalisering kan gavne undervisningen. Denne baggrundsviden er brugt til at tegne en designramme for undervisningsforløbene, som lærerne arbejder indenfor.Tillige er forskerne i dialog med de enkelte lærere om deres undervisningsforløb og udfordrer de didaktiske overvejelser omkring it-anvendelsen.

Flere af undervisningsforløbene arbejder med at udnytte de deltagelsesmuligheder, digitaliseringen giver. Der bliver eksempelvis åbnet op for klasserummet ved, at et kinesisk socialt medie, WeChat, anvendes til at kommunikere med en kinesisk venskabsklasse, og et samfundsfagshold har, i forbindelse med det afholdte kommunalvalg, haft direkte kontakt med politikere via blandt andet Facebook. Andre forløb går især ud på at undersøge, hvordan kildekritik og søgning på internettet kan indgå i forskellige fag. Ligeledes indgår digitale mediers muligheder for at gøre arbejdsprocesser transparente i flere undervisningsdesign. Her bliver positive såvel som negative konsekvenser overvejet.

Undervejs i forløbet udvikles et generelt evalueringsværktøj som en model for, hvordan lærere og skoler kan reflektere over og forbedre måderne, hvorpå it og digitale ressourcer anvendes, så undervisningen bliver styrket.

Et led i aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser

Projektet udspringer af aftaleteksten, som de politiske partier vedtog omkring styrkede gymnasiale uddannelser. Her fremgår det, at et forskningsprojekt netop skal undersøge potentialet for, at it kan gavne faglighed og almendannelse. Projektets resultater bliver præsenteret i december 2018. Inden da vil den indledende desk-research udkomme som bog på forlaget Unge Pædagoger i foråret 2018 efterfulgt af en bog senere i 2018 om de eksemplariske resultater af DUFA-forsøgene. Flere af projektets designs vil også blive præsenteret på Danmarks Læringsfestival 2019. Endelig vil projektets eksemplariske resultater blive formidlet på EMU.dk.

Faktaboks

DUFA – Digital understøttelse af faglighed og almendannelse

Formål: Forskningsinitiativet skal afdække, hvordan anvendelse af it og digitale læringsressourcer i gymnasiet understøtter faglighed, kundskaber og almendannelse, samt hvordan det kan evalueres i hvilket omfang, eleverne opnår de ønskede kompetencer gennem digitalisering.

Deltagere: Jesper Tække (AU) og Michael Paulsen (SDU) samt Silkeborg Gymnasium og Rød-kilde Gymnasium, Vejle

Tid: Projektet afsluttes i december 2018