Formålet med generalprøven var – udover den generelle afprøvning af prøvesystemet – at få afprøvet Den digitale prøvevagt i et realistisk set-up med ca. 50.000 samtidige brugere svarende til de store prøver i dansk og matematik, og at eleverne kunne lære løsningen at kende inden de rigtige eksaminer. 

Selve prøvesystemet, hvori eleven henter og afleverer sin opgave, kørte overordnet stabilt. Det generelle billede i forhold til Den digitale prøvevagt var imidlertid, at der under generalprøven var store problemer med at afvikle Den digitale prøvevagt. 

I ugerne op til generalprøven blev der afviklet både brugertest samt mere end 100 kapacitetstest med op til 50.000 fiktive brugere. Men til trods for, at kun ca. 8.000 elever benyttede prøvevagten ved generalprøven, skete der undervejs en ophobning af data, som resulterede i, at løsningen ikke fungerede efter hensigten for elever og prøvevagter. Særligt for Mac-brugere var der store driftsproblemer, idet programmet gik ned flere gange undervejs. Der blev endvidere konstateret fejl og uhensigtsmæssigheder ved nogle af programmets funktioner. Blandt andet havde leverandøren ikke deaktiveret keylogger-funktionen for Mac-brugere. Data, der blev opsamlet via keyloggeren, blev imidlertid løbende slettet.

Undervisningsministeren meddelte den 12. marts 2019, at brugen af Den digitale prøvevagt udsættes, og at løsningen således ikke tages i brug ved eksamen sommeren 2019.

I forlængelse af generalprøven vil Styrelsen for It og Læring sammen med leverandøren, CGI, lægge en plan for udbedringer af de konstaterede problemer. De opsamlede data fra generalprøven slettes, da de ikke skal anvendes.