Der foregår meget forskning om nye teknologier og digitalisering, som ligger midlertidig gemt i ph.d.-arbejde. For at bringe dette arbejde og ny viden frem har Styrelsen for It og Læring valgt at åbne op for ph.d.er i netværket. Det er startet med, at nuværende medlemmer har anbefalet udvalgte ph.d.er at søge om medlemskab på baggrund af kravet om væsentlig fokus på forskning i pædagogisk it.
Send eventuelt ansøgning om optagelse i netværket på mail.

Sidste møde i netværket foregik som nævnt på DPU, Emdrup, hvor temaet var: Teknologiforståelse, fremtidsteknologi, kultur og læreprocesser. 

DPU’s Cathrine Hasse gav en introduktion til forskningsprogrammet om netop fremtidsteknologi, kultur og læreprocesser. Her blev blandt andet fortalt om at gå aktivt ind i teknologiforståelse, have de rette kompetencer hos lærerne og uforudsete udfordringer ved implementering af ny teknologi.

Herefter fulgte tre indlæg fra USA, Australien og Sverige.

Første indlæg var Christo Sims fra UCSD, Californien om Media literacy. Christo kom ind på amerikanske skolers arbejde med hacking, kodning og teknologi. Han vendte også de unges brug af sociale medier, hacking og gaming, til at forme og udtrykke personlig selvforståelse.

Næste indlæg var med Neil Selwyn fra Monash University, Australien. Neil belyste tre udfordringer ved brug af teknologi i skolen i dag: Hvad bliver der reelt lært, hvordan læres kodning og hvordan sikrer vi skalering af midler og ressourcer, så vi kan matche hypen?

Sidste indlæg var fra Annika Bergviken Rensfelt, Göteborgs Universitet. Annika gav en kort status på kodning i Sverige, som er en ny del af læreplanen fra førskole til gymnasiet. Ressourcer og forskning er ikke udbygget og det giver en fagligt snæver tilgang samt en del eksperimentering.

Mikala Hansbøl fra Københavns professionshøjskole stod for dagens anden del, hvor de Fælles Mål for forsøgsfaget ’Teknologiforståelse’ til folkeskolens 1.-9. klasse blev præsenteret. Især de fire kompetenceområder blev diskuteret af netværket. Efterfølgende er Læseplan, måloversigt og Undervisningsvejledning samt uddybende information om forsøget blevet lagt online.