Når gymnasier og erhvervsuddannelsesinstitutioner til efteråret skal gennemføre de nationale trivselsmålinger, skal der bruges et centralt system som Styrelsen for It og Læring (STIL) stiller til rådighed.

Derfor inviterer vi til workshop omkring rapportering af resultaterne fra trivselsmålingerne. Vi vil meget gerne vide, hvad netop I har behov for, for bedst at kunne arbejde med at forbedre elevernes trivsel.

Tilmeld dig til workshoppen ved mail til uddannelsesstatistik@stil.dk.