Standen vil begge dage være proppet med elever, der arbejder kreativt med it, samarbejde, problemløsning og innovation. Selve konkurrencen afholdes den 4. marts. Samtidig kan lærere, pædagoger og skoleledere hente inspiration til, hvordan teknologiforståelse kan se ud i praksis. 

Det bliver nogle spændende dage med fokus på løsning af problemer fra den virkelige verden. Det bliver også et særligt spændende år på CRAFT-standen, da der uddeles en helt ny bæredygtighedspris. 

Ny bæredygtighedspris

Klima og bæredygtighed har stor politisk bevågenhed, og der tænkes bæredygtighed ind i mange af vores daglige opgaveløsninger. De mange elever på tværs af landet, der deltager i CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers), skal også lære at arbejde målrettet og innovativt med bæredygtighed. Derfor vil der, som noget helt nyt i 2020, blive uddelt en pris for arbejdet med cases med fokus på bæredygtighed i forbindelse med konkurrencen.   

Fakta om DM i digitale skills

  • DM i digitale skills er en elevkonkurrence i ”digitale skills” (it, kommunikation, samarbejde samt problemløsning og innovation) for elever i grundskolens 5.-8. klasse med en national finale på Danmarks Læringsfestival
  • Det handler om løsning af store eller små problemer fra den virkelige verden med teknologi til at understøtte processerne
  • Det er en åben ramme for arbejdet med de tværgående Fælles Mål-temaer ’It og medier’ samt ’Innovation og entreprenørskab’. 

Nordic CRAFT 

Udover at samle elever fra hele Danmark danner CRAFT-standen også rammen om de nordiske mesterskaber i CRAFT. Her har hold på tværs af de nordiske lande arbejdet med CRAFT og eTwinning.

Den 22. januar 2020 er Nordic CRAFT vært for en event i BETT Arena i London. Styrelsen for It og Læring arrangerer eventen i samarbejde med de øvrige nordiske lande – Norge, Sverige og Finland - hvor den danske CRAFT model bliver iføret nordiske klæder og sætter fokus på innovation i undervisningen på tværs af fag og landegrænser.