Udviklings- og afprøvningsprojektets formål er at skabe viden og erfaringer om, hvordan interaktive laboratorier bedst implementeres i en dansk skolekontekst, så de fremmer elevernes motivation og læring inden for de naturvidenskabelige fag. Til udviklings- og afprøvningsprojektet udvælges 8 grundskoler (heraf 1-2 private skoler), 5 erhvervsskoler og 5 gymnasier. Kommuner og skoler vil snart få nærmere information om kriterierne for at ansøge om deltagelse i projektet. 

For at understøtte brugen af interaktiv laboratorieundervisning i praksis er der netop offentliggjort inspirationsmateriale på Danmarks Læringsportal emu.dk. Materialet retter sig til undervisere på grundskoler, erhvervsuddannelser og gymnasier og består af et vidensnotat, vejledninger, inspirationsvideoer og undervisningsforløb.
Se inspirationsmateriale om interaktiv laboratorieundervisning (emu.dk).

Elever og lærere har også haft mulighed for at afprøve nogle af de mest avancerede interaktive laboratoriesimuleringer via licenser, som ministeriet har frikøbt frem til sommeren 2020 til alle grundskoler (udskolingen), FGU-skoler, gymnasier og erhvervsskoler. Skolerne er informeret om denne mulighed i maj 2019.