For at løse integrationsudfordringen skal de statslige arbejdspladser bidrage til at ansætte flygtninge i IGU-stillinger. På Undervisningsministeriets område har institutioner for erhvervsrettet uddannelser, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse derfor modtaget et informationsbrev med opfordring til at ansætte en flygtning i en IGU-stilling.

Se Informationsbrev om oprettelse af IGU-stillinger.

Hent inspiration på uvm.dk

Uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan få gode råd og blive inspireret til, hvordan de kan ansætte en IGU-praktikant.

Få gode råd og læs mere om integrationsuddannelsen.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning. Uddannelsen varer to år og indeholder både en ansættelse i en lønnet praktikstilling i en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.
Uddannelsen er målrettet flygtninge i alderen 18-40 år, der har folkeregisteradresse i Danmark og har haft det i mindre end 5 år.