I dag præsenteres 12 pejlemærker for, hvad der kendetegner god undervisning, på en konference på Nationalmuseet om lærerengagement, professionelt ansvar og god undervisning. Pejlemærkerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS).

Dygtige undervisere er den enkeltstående faktor, der har størst indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen. Undervisningsministeriet og DUS ønsker at skabe en debat om, hvad god undervisning er, og hvad der bidrager til at styrke lærernes engagement og professionelle ansvar. Pejlemærkerne udgør ikke en facitliste, men er et oplæg til en lokal og national faglig debat om, hvad god undervisning er, og hvordan god undervisning skabes.

”Skolen og uddannelsesinstitutionernes kerneopgave er undervisning. Det er dog sjældent, at det er selve undervisningen, der er til debat. Jeg mener, at der bør bruges flere kræfter på skolernes og uddannelsesinstitutionernes kerneopgave og på at udvikle undervisningen” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Som en del arbejdet er Rambøll blevet bedt om at samle eksisterende forskning om, hvordan man kan definere og karakterisere lærernes engagement og professionelle ansvar, og hvilke metoder og praksisser som kan styrke lærernes motivation, engagement og professionelle ansvar.

Hent de 12 pejlemærker (pdf)

Hent Rambølls litteraturstudie "Hvordan styrkes lærernes engagement og Professionelle ansvar?" (pdf)

Bilag 1: Søgeprotokol (pdf)

Bilag 2: Referenceliste (pdf)

Bilag 3: Oversigt over studier fordelt på temaer (pdf)