Undervisningsminister Merete Riisager ønsker gennem et fokus på fire pejlemærker i folkeskolen: den gode undervisning, det gode børneliv, det gode arbejdsliv og forældreinddragelse at forbedre mulighederne lokalt for at lykkes med den gode folkeskole. Derfor nedsætter ministeren fire arbejdsgrupper under Kvalitetsforum for Folkeskolen. Formålet med arbejdsgrupperne er, at de skal komme med idéer til kvalitetsforummet til, hvordan folkeskolens centrale parter og ministeren kan være med til at sikre mulighederne for hvert af de fire pejlemærker. Det gælder både udfordringer, barrierer og konkrete anbefalinger for, hvordan den gode undervisning, det gode børneliv, det gode arbejdsliv og forældreinddragelse kommer bedre i spil for elever, lærere, pædagoger, skoleledere og forældre.

Udover parterne vil udvalgte videnspersoner, som kan være med til at kvalificere udfordringer og løsninger, også blive inviteret til at være en del af arbejdsgrupperne. Der vil også blive inddraget viden og perspektiver fra de ledere, lærere, pædagoger, elever og forældre, for hvem folkeskolen er en del af deres hverdag.

”Jeg har gennem de seneste måneder på min Facebook-profil bedt både lærere, elever og forældre komme med input til, hvordan det står til på vores skoler set fra deres perspektiv. Mens reformen stadig er ved at blive realiseret og finde sit fodfæste lokalt, er det vigtigt, at vi fastholder fokus på det helt centrale for folkeskolen: den gode undervisning, det gode børneliv, det gode arbejdsliv og forældreinddragelsen. Derfor nedsætter vi nu i Kvalitetsforum for Folkeskolen fire arbejdsgrupper, som skal være med til, at vi sammen kan holde fokus på det,” siger undervisningsminister Merete Riisager.