FN's børnekonvention siger, at et barn skal høres i vigtige beslutninger, der angår barnet, som f.eks. udskrivning fra sin skole. Det gælder også elever på frie skoler. Det understreger Undervisningsministeriet nu ved at supplere det eksisterende vejledningsmateriale for de frie skoler med en klarere og tydeligere anvisning til skolerne om, hvordan inddragelsen bør ske i henhold til børnekonventionen. Det kommer således fremover til at fremgå konkret, hvordan de frie skoler trin for trin skal håndtere inddragelsen af eleverne. Præciseringen af vejledningsmaterialet sker som opfølgning på brev fra Folketingets Ombudsmand til Undervisningsministeriet.

Når det nye vejledningsmateriale har været brugt i et års tid, vil ministeriet gennemføre en ny evaluering af, om det har ført til den ønskede inddragelse af eleverne, inden der tages stilling til eventuel lovgivning.

 

Selvfølgelig skal eleverne høres og inddrages i vigtige beslutninger om deres egen skolegang. Og jeg er enig med ombudsmanden i, at vi skal overholde vores forpligtelser efter børnekonventionen.

- Undervisningsminister Merete Riisager

"Selvfølgelig skal eleverne høres og inddrages i vigtige beslutninger om deres egen skolegang. Og jeg er enig med ombudsmanden i, at vi skal overholde vores forpligtelser efter børnekonventionen. Derfor retter vi nu op på, at det eksisterende vejledningsmateriale er for upræcist. Det håber jeg vil sikre den rette inddragelse på de frie skoler, så der ikke bliver behov for at lovgive." siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Tidligere har Undervisningsministeriet i samarbejde med de frie skolers skoleforeninger og Danske Skoleelever offentliggjort to vejledninger med det formål at hjælpe skolerne med i højere grad at inddrage eleverne i situationer, hvor der er tvivl om, hvorvidt eleven kan fortsætte med at gå på skolen. Initiativet skete på baggrund af en række sager på frie grundskoler og efterskoler, hvor elever blev udskrevet uden at blive hørt. Dette materiale suppleres nu med det nye vejledningsmateriale, der forventes udsendt til skolerne i foråret 2017.


I foråret 2016 blev oplysningskampagnen om inddragelse af elever i beslutninger om udskrivning evalueret af EVA. Evalueringen viste, at mange elever på frie grundskoler og efterskoler stadig ikke bliver inddraget, før de bliver bortvist eller udskrevet. Undersøgelsen dækkede i alt 1.372 udskrivninger i skoleårene 2014/15 og 2015/16.