I et partnerskab mellem Undervisningsministeriet, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne skal 22 projekter gives friere rammer for at tilrettelægge AMU. Forsøget indgår som en del af trepartsaftalens initiativer til styrkelse af AMU her og nu.

”Det er vigtigt, at rammerne for AMU er fleksible. Nu giver vi en række skoler mere frihed i en forsøgsperiode. Det skal gøre os klogere på, om der indtil nu har været unødvendige barrierer for, at skolerne kan levere den bedst mulige efteruddannelse til gavn for både de ansatte og virksomhederne,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Forsøget igangsættes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der i samarbejde med partnerskabet har udvalgt de projekter, der skal indgå i forsøget. Projekterne vil i forsøget fokusere på områderne: udbud og markedsføring, afkortning af uddannelser, tilmelding til uddannelser, lokalt tilpassede forløb og samarbejde med erhvervsakademierne.