Fra skoleåret 2004/2005 til 2014/2015 har der været et fald i antallet af AMU-kursister på 17 procent.

Faldet skal ses i sammenhæng med et generelt stigende uddannelsesniveau i befolkningen, hvor andelen af personer med højeste fuldførte uddannelse som grundskole eller erhvervsuddannelse, er faldet med 9 procentpoint i perioden.

I 2005/2006 deltog 26 procent af de faglærte og ufaglærte på AMU-kurser. På trods af finanskrisen var andelen stort set den sammen i 2014/15. Her deltog 25 procent af de faglærte og ufaglærte på AMU-kurser.

Udviklingen i antallet af personer der deltager i AMU relationelt til antallet af ufaglærte og faglærte, skoleårerne 2005-2015

Udviklingen i antallet af personer der deltager i AMU relationelt til antallet af ufaglærte og faglærte, skoleårerne 2005-2015

Note: Figuren viser personer i alderen 25-59 år med senest fuldført uddannelse i hovedgruppe 10-35 (grundskole og erhvervsuddannelse), som har deltaget i AMU kurser i skoleårerne 2005 -2015 samt personer i den danske befolkning i alderen 25-59 år med højest fuldført uddannelse i hovedgruppe 10-35 (grundskole og erhvervsuddannelse).
En kursist er en person der tager et AMU-kursus, og samme person kan derfor optræde i statistikken flere gange på samme år.
Kilde: Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik