I den årlige nationale trivselsmåling på folkeskoleområdet svarer eleverne på spørgsmål, om de synes, at skolens  toiletter er rene og pæne. Andelen af elever, der svarer "uenig" eller "helt uenig" på det spørgsmålet, falder jo højere klassetrin der er tale om. Generelt svarer halvdelen eller flere "uenig" eller "helt uenig" på spørgsmålet om, hvorvidt toiletterne er pæne og rene.

Figur: Andel elever, der svarer "uenig" eller "helt uenig" på spørgsmål om, hvorvidt toiletterne er pæne og rene, 4.-9. klasse, 2016

Figur: Andel elever, der svarer 'uenig' eller 'helt uenig' på spørgsmål om, hvorvidt toiletterne er pæne og rene, 4.-9. klasse, 2016

0.-3 klasse får også stillet spørgsmålet om, hvorvidt toiletterne er rene, men her er svarmulighederne anderledes. Derfor er det ikke muligt at sammenholde resultater for 0.-3. klasse med resultaterne for 4.-9. klasse. For 0.-3. klasse er andelen af elever, der svarer "nej" til spørgsmålet om, toiletterne er rene, også faldende jo højere klassetrin, der bliver spurgt. Det er lidt over hver 10. elev i indskolingen, der svarer "nej" til, at toiletterne er rene.