Hop til indhold

Aftalerne dækker grundskole, de gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser samt FGU og løber til og med den 11. maj. STIL har indgået aftaler med følgende leverandører:

Skoler eller uddannelsesinstitutioner, der ønsker at gøre brug af aftalerne, skal kontakte leverandørerne direkte. Vær opmærksom på, at adgangen forudsætter, at skolen eller kommunen har en databehandleraftale med leverandøren. Hvis det ikke er tilfældet, kræver det, at der tages kontakt til enten skoleledelsen eller den kommunale forvaltning.

Se en liste over de læremidler, der stiller deres platforme til rådighed for skolerne (emu.dk).

Fakta

STIL bad i uge 14 leverandører af digitale læremidler om at komme med tilbud på, at styrelsen kunne frikøbe deres produkter til de skoler og uddannelsesinstitutioner, der ikke i forvejen har en aftale med den pågældende leverandør. STIL modtog herefter en række tilbud, og har efterfølgende indgået aftaler med 12 leverandører. I valget af leverandører er der blevet lagt vægt på at sikre den bredest mulige dækning på tværs af skoler, klasser og fag.

Læs kriterierne for valg af leverandører (pdf).

Sidst opdateret: 27. april 2020