Hop til indhold

De nationale test af elevernes færdigheder giver lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, og de kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen. Testene er it-baserede, selvscorende og de tilpasser sig løbende den enkelte elevs niveau undervejs i testforløbet.

De nationale test kan tilgås i test- og prøvesystemet på testogprøver.dk.

Styring og udvikling

Udviklingen af de nationale test som teknisk platform forgår løbende i Styrelsen for It og Læring.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er ansvarlig for udvikling af testopgaverne, som i praksis forfattes af en opgavekommission bestående af særligt kvalificerede undervisere.

Udviklingen styres af en styregruppe med deltagelse af begge styrelser.

Sidst opdateret: 5. juli 2021