Som leverandør af de kommunale dele af Brugerportalinitiativet kan du orientere dig to steder:

  • På stil.dk kan du læse om den fællesoffentlige infrastruktur. Du kan se mere om integrationsplatformen og udvidelsen af UNI-Login. Siderne vil løbende blive opdateret med de nyeste informationer.
  • KL's hjemmeside kan du læse om de kommunale anskaffelser.
  • På siden om Brugerportalinitiativets side kan du som leverandør læse vores supportsider, der giver dig svar på mange spørgsmål.

Tidsplan

I 'Aftale om kommunernes økonomi for 2015' indgik parterne aftale om den overordnede tidsplan. Den indebærer, at alle kommuner ved starten af skoleåret 2016/2017 har påbegyndt en udbredelse af løsningerne og sikret udbredelse til alle skoler ved udgangen af 2017.

Den nødvendige fællesoffentlige infrastruktur skal være klar til ibrugtagning af skolerne og eventuelt dagtilbud ved starten af skoleåret 2016/2017, og de tekniske specifikationer for infrastrukturen skal være klar, så kommunerne kan bruge dem i kravspecifikationer senest ultimo 2015.

Styring

Styregruppe:

  • Aino Olsen, STIL
  • Klaus Østergaard Jensen, STIL
  • Peter Pannula Toft, Departementet UVM
  • Ralf Klitgaard, KL
  • Kit Rosen, KL

Standarder

Kommunerne og staten har indgået aftale om et Brugerportalinitiativ, som skal sikre elever, forældre, lærere og skoleledere en samlet digital adgang til lokale it-systemer. I den sammenhæng har Den Fællesoffentlige Standardiseringsgruppe, som er sammensat af KL og Styrelsen for It og Læring, udsendt standarderne for udveksling data.

Standarderne indgår i det samlede arbejde med Brugerportalinitiativet, hvor KL og staten sammen etablerer en fælles it-infrastruktur og fællesoffentlige standarder. Brugerportalinitiativet skal sikre nem og sikker adgang til skolernes digitale løsninger, nem og sikker udveksling af data mellem it-systemer og god konkurrence på markedet.

Læs mere om 'Standarder for læringsindhold i Brugerportalinitiativet (digitaliser.dk)

Sidst opdateret: 22. februar 2019