Hvad indeholder Brugerportalinitiativet?

Folkeskolen er i dag midt i en digital omstilling, hvor der i stigende grad anvendes digitale læremidler, samarbejdsplatforme og læringsplatforme.  Ambitionen er, at læring og samarbejde blandt lærere, elever, forældre og alle andre aktører omkring skolen styrkes gennem digitalisering. Brugerportalinitiativet er en vigtig del af denne omstilling.

Som en central del af Brugerportalinitiativet står den fællesoffentlige infrastruktur, som nu er lanceret. De to dele af den fællesoffentlige infrastruktur er den ny integrationsplatform og en udvidelse af UNI•Login.

Integrationsplatformen

Der findes i dag en række nationale tjenester, som Børne- og Undervisningsministeriet stiller til rådighed sammen med Styrelsen for It og Læring.

De forskellige tjenester har en række data, som det er relevant for lærerne, eleverne og forældrene at anvende, men som de indtil nu ikke har adgang til via de digitale platforme, som de anvender i deres hverdag.

Som en del af Brugerportalinitiativet stilles disse data nu til rådighed, der hvor eleverne, lærerene og forældrene har deres daglige digitale gang dvs. på de lokale digitale platforme, som den enkelte skole anvender. Dette sker gennem den etablerede integrationsplatform.

For leverandørerne af læringsplatforme og digitale læremidler vil integrationsplatformen endvidere betyder, at data fra Styrelsen for It og Læring kun skal hentes ét sted.

Hvilke tjenester kan de kommunale systemer i fremtiden få adgang til?

Med den nye integrationsplatform kan den enkelte skoles læringsplatform og samarbejdsplatform få adgang til data fra følgende nationale tjenester:

  • Fælles Mål
  • Materialeplatformen
  • De nationale tests
  • Datavarehuset/LIS
  • EMU.

Det er ikke alle data fra alle tjenesterne, som der gives adgang til.

UNI•Login

UNI•Login er det digitale id for børn, unge og ansatte på institutioner i uddannelsessektoren. UNI•Login giver adgang til nationale tjenester og en lang række pædagogiske services og online læremidler. UNI•Login kan bruges både til gratis webtjenester og til webtjenester, som institutionerne kan abonnere på. Mere end en million børn, unge og ansatte er registrerede brugere i UNI•Login.

UNI•Login er nu som en del af Brugerportalinitiativet blandt andet udvides med følgende ny funktionalitet:

  • Licenshåndtering ift. adgang til licensbelagte digitale værktøjer
  • Der kan dannes grupper dynamisk i form af projektgrupper
  • Forældre får et UNI•Login brugernavn og adgangskode.

Forældre får et UNI•Login

Formålet med denne udvidelse er, at give forældre UNI•Login, som sikrer let og smidigt adgang til børnenes digitale skoledag. Forældrenes UNI•Login vil være omdrejningspunktet for en artikel i næste nummer af nyhedsbrevet.

Licenshåndtering ift. adgang til licensbelagte digitale værktøjer

Formålet med denne udvidelse er, at give den enkelte lærer og den enkelte skole ét samlet overblik over hvilke digitale materialer, de har adgang til og dermed kan anvende i undervisningen.

Der kan dannes grupper dynamisk

Formålet med denne funktion er, at lærere kan oprette en gruppe af elever i fx en læringsplatform og så kan den samme gruppe af elever anvendes i et digitalt læremiddel.

Hvordan og hvornår får skolerne glæde af de nye tiltag?

Infrastrukturen er nu lanceret og følger dermed tidsplanen i Brugerportalinitiativet. Skolerne vil opleve de mange nye muligheder, når leverandørerne af læringsplatforme, samarbejdsplatformen og de digitale læremidler i løbet af skoleåret har indarbejdet de nye funktioner i deres løsninger.

Sidst opdateret: 12. august 2019