Hop til indhold

Den enkelte skoles læringsplatform og samarbejdsplatform vil få adgang til data fra følgende nationale tjenester:

  • Fælles Mål (FM)
  • Materialeplatformen (MP)
  • De nationale tests (DNT)
  • Datavarehuset/LIS (DTV)

Det er ikke alle data fra alle tjenesterne, som der gives adgang til.

Fælles Mål (FM)

Webservicen Fælles Forenklede Mål giver adgang til kompetenceområder og -mål foruden de tilhørende færdigheds- og vidensmål for alle fag i grundskolen og børnehaveklassen.

FFM, Fælles Forenklede mål, omfatter de mål, som ministeriet har udpeget som nationale mål for undervisning i grundskolen. De fælles mål udgør et centralt omdrejningspunkt for lærernes tilrettelæggelse af den målstyrede undervisning og understøttelse af elevernes målstyrede læring.

De Forenklede Fælles Mål rummer et overordnet kompetencemål samt en konkretisering i form af mål-par indeholdende færdigheds- og vidensmål opdelt i tre faser. På baggrund af disse mål, kan lærerne efterfølgende opstille helt konkrete læringsmål for det enkelte læringsforløb.

Materialeplatformen (MP)

Materialeplatformen indeholder beskrivelser og metadata af alle læringsmaterialer. Når lærerne udvikler læringsforløb, kan platformen anvendes i forbindelse med søgning efter relevante materialer ud fra fx emne eller Fælles Mål.

Hvert materiale er forsynet med en kort beskrivelse/oversigt samt link til materialet.

De nationale test (DNT)

Denne service omfatter data om testresultater for den enkelte elev. Det er muligt at trække data om testresultater på individniveau og data for en gruppe af individer fx en klasse.

Resultater om de nationale tests omfatter dansk (læsning), matematik, engelsk, geografi, biologi, fysik/kemi og dansk som andet sprog.

Læs mere om de nationale test på uvm.dk  

Resultater fra de nationale tests indgår i lærernes daglige arbejde med progression.

Datavarehuset/LIS (DTV)

Med denne service præsenteres data om nationale måltal samt elevernes trivsel i form af trivselsindikatorer. Begge typer af data kobles sammen og er tænkt til at blive anvendt til understøttelse af skolernes styringsoverblik.

Servicen dækker over følgende områder:

  • Nationale måltal
  • Trivselsindikatorer (indikatorsvar og svarfordeling)

De nationale måltal indeholder data om, hvor dygtige eleverne er i matematik og dansk.

Trivselsindikatorerne indeholder indikatorer for elevernes trivsel opdelt på fire kategorier. Derudover er det muligt at trække data om svarfordelingen for indikatorerne for trivsel.

Sidst opdateret: 5. juli 2021