Hop til indhold

Brugerportalsinitiativet skal sikre brugeren en sammenhængende it-understøttelse af elevernes læringsproces. Det betyder blandt andet følgende for de forskellige brugere:

For eleverne skal initiativet sikre, at de kan arbejde digitalt og få adgang til digitale værktøjer og læremidler, få information om egen læring og have mulighed for at kommunikere med deres lærere og endelig, at de kan dele materiale med gruppekammerater.

For forældrene skal initiativet sikre, at de kan få overblik over deres barns skoledag, at de kan støtte op om barnets læring og følge barnets faglige og trivselsmæssige udvikling.

For lærerne og andet pædagogisk personale skal initiativet sikre, at de kan arbejde digitalt med at tilrettelægge, gennemføre og evaluere læringsforløb eksempelvis med udgangspunkt i Fælles Mål, og at de kan videndele med deres kollegaer og kommunikere med elever og forældre om elevens faglige progression og trivsel.

Fælles Mål på læringsplatforme

Ministeriet og KL er enige om, at der skal sættes en ny retning for læringsplatformene, der afspejler at videns- og færdighedsmålene i Fælles Mål er blevet gjort vejledende med øget lokal frihed i arbejdet med Fælles Mål. I den forbindelse er november 2018 udarbejdet en tillægsaftale til Brugerportalsinitiativet om læringsplatforme rammesat om anbefalingerne fra Arbejdsgruppen om Fælles Mål på læringsplatformene fra juni 2018.

De fem temaerne for anbefalingerne, som også indgår i tillægsaftalen, er:

Tema 1: Behov for styrket lokal dialog om den meningsfulde anvendelse af læringsplatforme

Tema 2: Mere rum til den professionelle dømmekraft og til eksperimenterende tilgange til læringsplatforme

Tema 3: Læringsplatformenes design skal understøtte en fleksibel anvendelse

Tema 4: Gentænkning af elevplansfunktionen på læringsplatformene

Tema 5: Udviklingen af teknologier til at understøtte fagprofessionelles arbejde

Læs tillægsaftalen her (pdf)

Baggrund for brugerportalen

Baggrunden for etablering af den fælles brugerportal er aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi i 2015.

Aftalen omfatter en fælles digital udviklingsplan for folkeskolen. Planen indeholder dels en ny fælles infrastruktur, og dels et kommunalt ansvar for anskaffelse af digitale løsninger, som digitalt understøtter kommunikation, læring og trivsel.

Aftalen indeholder følgende elementer:

 • En fællesoffentlig infrastruktur
 • En kommunal anskaffelse af lokale it-systemer
 • Fastlæggelse af en række fællesoffentlige standarder.

Realisering af projektet: To platforme om læring og samarbejde

Brugerne møder Brugerportalsinitiativet direkte gennem den kommunale anskaffelse af it-løsninger. Omdrejningspunktet er her, at alle folkeskoler har fået en læringsplatform ved udgangen af 2017, og fra august 2019 kommer den fælleskommunale kommunikations- og samarbejdsplatform Aula ud til alle skoler.

Den fælles it-infrastruktur som UNI-Login og STIL’s integrationsplatform og de fællesoffentlige standarder skal sikre nem og sikker adgang til skolens digitale løsninger, udveksling af data mellem it-systemer og sikre god konkurrence på it-markedet for it-løsninger til folkeskolen. De dele af den fællesoffentlige infrastruktur, som den enkelte skole kommer tættest på, er en udvidelse af UNI-Login-funktionen samt en integrationsplatform der muliggør anvendelse af data fra ministeriets nationale services i de kommunale læringsplatforme og den kommende samarbejdsplatform.

Styring

KL står for programledelsen i forbindelse med de kommunale dele af initiativet.

Den fællesoffentlige infrastruktur etableres i tæt samarbejde mellem staten og KL, som også i fællesskab udvikler de offentlige datastandarder. Det er Styrelsen for It og Læring, der udvikler og driver den fællesoffentlige infrastruktur.

Styregruppe:

 • Aino Olsen, STIL
 • Klaus Østergaard Jensen, STIL
 • Peter Pannula Toft, KL
 • Kit Rosen, KL
 • Charlotte Jacobi, DIGST
 • Martin Hovbakke Sørensen, STIL
   

Grafik der forklarer integrationsplatformen

Sidst opdateret: 8. november 2022