Hop til indhold

UNI•Login giver adgang til nationale tjenester og en lang række pædagogiske services og online læremidler. UNI•Login kan bruges både til gratis webtjenester og til webtjenester, som institutionerne kan abonnere på.

Mere end en million børn, unge og ansatte er registrerede brugere med cpr-nummer i UNI•Login.

De eksisterende hovedfunktioner i UNI•Login:

  • Roller/relationer
  • Licenser
  • Brugeradministration
  • Autentifikation

udvides med følgende nye funktionaliteter:

  • Håndtering af licenser til licensbelagte digitale værktøjer
  • Dynamisk dannelse af grupper
  • UNI•Login til forældre
  • Midlertidig udveksling af skemaoplysninger.

Håndtering af licensbelagte digitale værktøjer

Formålet med denne udvidelse er, at give den enkelte elev og den enkelte skole ét samlet overblik over, hvilke digitale materialer de har adgang til og kan anvende i undervisningen.

Licenser angiver, om en bruger gennem abonnement har adgang til en bestemt tjeneste fx et digitalt læremiddel. Brugeren har adgang som medlem af en gruppe eller projektgruppe med licens.

Brugeren kan hente informationer fra de tjenester, som licensen giver adgang til.

Dynamisk dannelse af grupper

Med denne funktion kan lærere oprette en gruppe af elever i en funktionalitet og benytte samme gruppering i en anden.

Tildeling af licenser kan ske til grupper af brugere på en institution eller projektgrupper af brugere hos en udbyder.

En lærer kan som slutbruger få adgang til at redigere en udbyders tjenester og licenser via en brugergrænseflade på stil.dk.

UNI•Login til forældre

Denne udvidelse giver ved hjælp af UNI•Login forældre let og smidig adgang til børnenes digitale skoledag.

Sidst opdateret: 14. november 2022