Hop til indhold

UNI•Logins nye webservices, herunder mulighed for at udstille forældreoplysninger med henblik på, at forældre kan få et login, er nu tilgængelige for leverandører.  

Når data om forældre er leveret til UNI•Login, kan leverandører af læringsplatforme begynde at hente data om forældre over til deres løsninger og dermed ibrugtage det nye UNI•Login. Dette forventes at ske sidst på året og i løbet af foråret 2017.

Når forældrene får deres UNI•Login, vil de kunne tilgå læringsplatformen, som er tilknyttet den skole, som deres barn går på. Hvad den enkelte kan se i læringsplatformen afhænger af, hvordan den enkelte kommune, skole og leverandør implementerer deres læringsplatform, men forældrene vil typisk kunne se elevplaner og undervisningsforløb samt kunne kommunikere med skolen.

De øvrige services fra UNI•Login og fra Integrationsplatformen

Leverandørerne af læringsplatformen er gået i gang med at implementere de øvrige services fra UNI•Login og Integrationsplatformen. Skolerne vil opleve de mange nye muligheder, når leverandørerne af læringsplatforme, samarbejdsplatformen og de digitale læremidler i løbet af skoleåret har indarbejdet de nye funktioner i deres løsninger.

STIL samarbejder med leverandørerne af læringsplatformene med implementeringen af infrastrukturen i leverandørernes løsninger.

Sidst opdateret: 14. november 2022