Digitaliseringspanelets medlemmer er interessenter på tværs af hele undervisningsområdet. Panelet er rådgivende.

Panelets formål er at inspirere og medvirke til at kvalificere ministeriets initiativer på it- og digitaliseringsområdet. Det sker gennem:

  • input til Styrelsen for It og Læring om it- og digitaliseringsanliggender inden for det samlede undervisningsområde.
  • adgang fra interessenterne i sektoren til at formulere strategiske behov og ønsker vedrørende it-anliggender til styrelsen.

Temamøder

Digitaliseringspanelet mødes 2-3 gange om året til temamøder. Styrelsen fastlægger dagsorden for hvert temamøde i samarbejde med en eller flere af medlemsorganisationerne. Medlemmer af panelet kan stille forslag til digitaliseringspanelets sekretariat i styrelsen om emner, som de ønsker behandlet.

Styring og udvikling

Styrelsen er formand for panelet og varetager også sekretariatsbetjeningen af panelet.

Sidst opdateret: 19. april 2018