eTwinning understøtter samarbejdsprojekter mellem lærere og pædagogisk personale fra mere end 40 europæiske lande og er en del af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Alle skoler og institutioner med elever fra 0 til ca. 20 års-alderen kan benytte eTwinning gratis.

eTwinning er en gratis og sikker platform for lærere og pædagoger til at netværke og udvikle europæiske samarbejdsprojekter. Det er på én gang et netværk af flere hundrede tusinde undervisere og en portal, som består af tre niveauer:

  • Offentligt site med information, inspiration og medlemsregistrering
  • eTwinning Live, hvor registrerede undervisere logger ind, søger samarbejdspartnere og opretter faglige projektforløb
  • TwinSpace, som er det enkelte forløbs digitale samarbejdsrum, og som kun projektets lærere og elever har adgang til.

Deltagerne kan dele præsentationer, billeder og video, oprette blogs og arbejde sammen i deres TwinSpace - både tidsforskudt og i real-time, for eksempel med chat og videokonference.

Alle tilmeldte lande tilbyder support med gratis hjælp til sine skoler og dagtilbud. Styrelsen for It og Læring er dansk koordinator og fungerer som National Support Service.

Styring og udvikling

eTwinning udvikles i fællesskab af Europa-Kommissionen, de Nationale Support Services og den centrale koordinator Europæisk Skolenet, der står for udvikling og drift af platform og netværk.

Styrelsen for It og Læring deltager i to årlige europæiske koordinations- og styregruppemøder.

eTwinning og Erasmus+ logo Sidst opdateret: 6. april 2018