Hop til indhold

eTwinning er et europæisk community for skoler i Europa og henvender sig til lærere, andre pædagogiske medarbejdere, vejledere og skoleledere. Dagtilbud er også omfattet. Fokus er på internetbaseret, fagligt samarbejde og medvirker til at styrke teknologiforståelse, pædagogisk it og digital dannelse.

eTwinning understøtter samarbejdsprojekter mellem lærere og pædagogisk personale fra 44 europæiske lande og er en del af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Alle skoler og institutioner på 0 til ca. 20 års-området kan benytte eTwinning gratis. Der er også tilbud til professionshøjskolernes lærer- og pædagoguddannelser.

Deltagerne kan samarbejde om projektudvikling, kommunikation og udveksling – inden for alle fag, temaer og imellem institutioner fra enhver skoleform.

eTwinning er en gratis og sikker platform for lærere, pædagoger, vejledere og ledere til at netværke og udvikle europæiske samarbejdsprojekter. Det er på én gang et netværk af efterhånden 800.000 undervisere og en portal, som består af tre niveauer:

  • Offentligt site med information, inspiration og medlemsregistrering
  • eTwinning Live, hvor registrerede undervisere og pædagoger logger ind, søger samarbejdspartnere og opretter faglige projektforløb
  • TwinSpace, som er det enkelte forløbs digitale samarbejdsrum, der er sikkert, og som kun projektets pædagogiske medarbejdere og eleverne har adgang til.

Deltagerne kan dele præsentationer, billeder og video, oprette blogs og arbejde sammen i deres TwinSpace - både tidsforskudt og i realtid, for eksempel med fælles mediefiler, dokumenter, diskussionsfora samt med chat og videokonference.

Ud over virtuelt samarbejde via eTwinning-platformen har projektet igennem årene understøttet deltagernes mulighed for at mødes fysisk rundt omkring i Europa ved at afholde seminarer, workshops og konferencer. Tilbud om fysiske events kan ses på den danske hjemmeside og facebook-kanal.

Alle tilmeldte lande tilbyder support med gratis hjælp til sine skoler og dagtilbud. Styrelsen for It og Læring er dansk koordinator og fungerer som National Support Service (NSS).

Styring og udvikling

eTwinning er det største initiativ under Erasmus+ og udvikles i fællesskab af Europa-Kommissionen, de Nationale Support Services og den centrale koordinator Europæisk Skolenet, der står for udvikling og drift af platform og netværk.
Styrelsen for It og Læring er dansk eTwinning NSS og deltager løbende i netværkets europæiske koordination.

eTwinning og Erasmus+ logo
Sidst opdateret: 20. november 2020