eTwinning understøtter samarbejdsprojekter mellem lærere og pædagogisk personale fra omkring 45 europæiske lande og er en del af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Alle skoler og institutioner på 0 til ca. 20 års-området kan benytte eTwinning gratis. Deltagerne kan samarbejde om projektudvikling, kommunikation og udveksling – inden for alle fag, temaer og imellem institutioner fra enhver skoleform.

eTwinning er en gratis og sikker platform for lærere og pædagoger til at netværke og udvikle europæiske samarbejdsprojekter. Det er på én gang et netværk af efterhånden over en halv million undervisere og en portal, som består af tre niveauer:

  • Offentligt site med information, inspiration og medlemsregistrering
  • eTwinning Live, hvor registrerede undervisere og pædagoger logger ind, søger samarbejdspartnere og opretter faglige projektforløb
  • TwinSpace, som er det enkelte forløbs digitale samarbejdsrum, der er sikkert, og som kun projektets pædagogiske medarbejdere og eleverne har adgang til.

Deltagerne kan dele præsentationer, billeder og video, oprette blogs og arbejde sammen i deres TwinSpace - både tidsforskudt og i real-time, for eksempel med fælles mediefiler, dokumenter, diskussionsfora samt med chat og videokonference.

Ud over virtuelt samarbejde via eTwinning-platformen understøtter projektet deltagernes mulighed for at mødes fysisk rundt omkring i Europa ved at afholde seminarer, workshops og konferencer.
Alle tilmeldte lande tilbyder support med gratis hjælp til sine skoler og dagtilbud. Styrelsen for It og Læring er dansk koordinator og fungerer som National Support Service.

Styring og udvikling

eTwinning er det største initiativ under Erasmus+ og udvikles i fællesskab af Europa-Kommissionen, de Nationale Support Services (NSS) og den centrale koordinator Europæisk Skolenet, der står for udvikling og drift af platform og netværk.
Styrelsen for It og Læring er dansk eTwinning NSS og deltager løbende i koordinationsmøder og europæiske årskonferencer.

eTwinning og Erasmus+ logo Sidst opdateret: 3. juli 2019