Hop til indhold

Målgruppen er alle pædagogiske medarbejdere, vejledere og ledere. Mere end 9.000 danske lærere og pædagoger har registreret sig som brugere. 

eTwinning understøtter faglige samarbejdsprojekter mellem klasser og grupper af børn og unge, faciliteret af lærer og andet pædagogisk personale fra 43 europæiske lande. Det er en del af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Alle skoler og institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet kan benytte eTwinning. Der er også tilbud til professionshøjskolernes lærer- og pædagoguddannelser.

Deltagerne kan samarbejde om projektudvikling, kommunikation, udveksling og skoleudvikling – inden for alle fag og temaer og imellem institutioner fra enhver skoleform. Det overordnede internationale tema i 2021 er ’Media Literacy & Disinformation’, men der er plads til ethvert fagligt samarbejdsprojekt.

eTwinning er en gratis og sikker platform for lærere, pædagoger, vejledere og ledere til at netværke og udvikle europæiske, pædagogiske samarbejde. Det er på én gang et netværk af snart 1 million undervisere og en stor portal, som består af tre niveauer:

  • Offentligt site med information, inspiration og medlemsregistrering
  • eTwinning Live, hvor registrerede undervisere og pædagoger logger ind, søger samarbejdspartnere og opretter faglige projektforløb
  • TwinSpace, som er det enkelte forløbs digitale samarbejdsrum, der er sikkert, og som kun projektets pædagogiske medarbejdere og eleverne har adgang til.

Deltagerne kan dele præsentationer, billeder og video, oprette blogs og arbejde sammen i deres TwinSpace - både tidsforskudt og i realtid, for eksempel med fælles mediefiler, dokumenter, diskussionsfora samt med chat og videomøder.

Ud over virtuelt samarbejde via eTwinning-platformen har projektet igennem årene understøttet deltagernes mulighed for at mødes fysisk rundt omkring i Europa ved at afholde seminarer, workshops og konferencer. Tilbud om virtuelle og - gradvist også igen - fysiske events kan løbende ses på den danske hjemmeside samt facebookside.

Alle tilmeldte lande tilbyder gratis support til deres skoler og dagtilbud. Styrelsen for It og Læring er dansk koordinator og fungerer som National Support Organisation (NSO).

Styring og udvikling

eTwinning startede i 2005 og er nu det største initiativ under Erasmus+. Det udvikles i fællesskab af Europa-Kommissionen, NSO'erne i hvert land og den centrale koordinator Europæisk Skolenet, der står for udvikling og drift af platform og netværk.
Styrelsen for It og Læring er dansk eTwinning NSO og deltager løbende i netværkets europæiske koordination.

eTwinning og Erasmus+ logo
Sidst opdateret: 12. august 2021