Hop til indhold

Netværket har til formål at styrke dialog, videndeling og samarbejde mellem forskere, praktikere og ministeriet omkring forskning i pædagogisk it og digital læring inden for dagtilbud, grundskole og ungdoms- og voksenuddannelser.

Netværket er etableret af Styrelsen for It og Læring og omfatter danske forskere, der beskæftiger sig med pædagogisk it.

Det primære resultat af netværkets arbejde skal være en bedre synliggørelse og anvendelse af forskningens resultater i praksis. Desuden skal netværket medvirke til, at der forskes i de mest relevante emner i forhold til at forbedre undervisning og læring med it, og at forskningsressourcerne udnyttes mest hensigtsmæssigt.

Netværket forventer at afholde 2-3 årlige møder og temaarrangementer for at styrke koblingen imellem forskning og praksis. 

Sidst opdateret: 9. maj 2019