I 2011 besluttede regeringen og KL i aftale om kommunernes økonomi for 2012 at afsætte 500 mio. kr. til en indsats for styrket anvendelse af it i folkeskolen. Indsatsen indgik ligeledes i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev indsatsen forlænget frem til udgangen af 2017.

Midlerne er udmøntet i perioden 2012-2017 med henblik på at:

  • Bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler.
  • Understøtte en let og overskuelig adgang til digitale læremidler.
  • Medvirke til at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes

Indsatsen er blevet evalueret af konsulenthuset Rambøll for at få mere viden om, hvordan skolerne anvender it, og hvordan skolerne understøttes bedst muligt fremadrettet. Evalueringsrapporten er offentliggjort juni 2018 og kan findes på denne side under ”læs mere”.

Styring

Midlerne i indsatsen udmøntes af undervisningsministeren efter indstilling fra en fællesoffentlig styregruppe med deltagelse af ministeriet (formand), Digitaliseringsstyrelsen og KL.

Sidst opdateret: 12. september 2019