Formålet med forskningsprojektet er at afdække, hvordan anvendelse af it og digitale læringsressourcer i gymnasiet understøtter faglighed, kundskaber og almendannelse, samt hvordan det kan evalueres, i hvilket omfang eleverne opnår ønskede kompetencer gennem digitalisering.

Projektet, der er i regi af gymnasiereformen, sigter mod at udvikle et relevant vidensgrundlag og i forlængelse heraf generiske undervisningseksempler, der gennem tekst-, billed- og videomateriale mv. kanaliseres ud til skoleverdenen.

Projektet varetages af Jesper Tække (AU) og Michael Paulsen (SDU), der samarbejder med lærere fra Silkeborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium i Vejle.

Illustration af DUFA - fase 1 til 4

Sidst opdateret: 20. december 2017