Formålet med forskningsprojektet (2017-2018) var at afdække, hvordan anvendelse af it og digitale læringsressourcer i gymnasiet understøtter faglighed, kundskaber og almendannelse, samt hvordan det kan evalueres, i hvilket omfang eleverne opnår ønskede kompetencer gennem digitalisering.

I projektet er der udviklet et relevant vidensgrundlag, en design- og evalueringsmodel og i forlængelse heraf generiske undervisningseksempler. Resultaterne fra projektet kan læses i rapporten ”Digitalt understøttet faglighed og almendannelse” (www.emu.dk).

Projektet blev varetaget af Jesper Tække (AU) og Michael Paulsen (SDU), der samarbejdede med lærere fra Silkeborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium i Vejle.

Sidst opdateret: 3. april 2019